Vennligst bemerk, det er over 4 år siden denne artikkelen sist ble oppdatert!

Har torskeoppdrett noen fortrinn?

Torskeoppdrett er i vinden som aldri før. Produksjonen vokser og prisene er gode. Men vil de lykkes? Eller vil torskeoppdrett gå inn i rekken av mislykkede forsøk på oppdrett av nye arter?

Kontaktperson
Portrettbilde av Geir Sogn-Grundvåg
Geir Sogn-Grundvåg

Seniorforsker
Tlf.: +47 470 29 204
geir.sogn-grundvag@nofima.no

– Hvor vidt torskeoppdretterne lykkes vil i stor grad avhenge av om de evner å utnytte sine viktigste fortrinn i konkurranseutsatte markeder, nemlig god kontroll over kvalitet og ferskhet, samt mulighet til å levere når kunden ønsker, sier seniorforsker Geir Sogn-Grundvåg.

Et eksempel er kontinuerlig leveranse av ferske høykvalitetsprodukter til supermarkedskjeder. I tillegg må produksjonskostnadene senkes betydelig.

Marked

Ny forskning fra Nofima viser at norske torskeoppdrettere i liten grad selger torsken sin på faste kontrakter til supermarkedskjeder, men at de primært selger i markedet sent på høsten. Da er det lite villtorsk tilgjengelig og prisene er på sitt høyeste.

Det er flere grunner til denne salgsstrategien. For det første har de færreste oppdretterne nok fisk til å kunne levere til store kjeder. For det andre har få oppdrettere mulighet til å levere ukentlig gjennom hele året. Dette skyldes blant annet problemer knyttet til tidlig kjønnsmodning og høye sjøtemperaturer sør i landet sommerstid.

– Og sist men ikke minst er det slettes ikke dumt at oppdretterne selger til høyest mulig pris slik at de kan betjene banklån og andre som finansierer bedriften mens den videreutvikler seg og øker produksjonsvolumet, sier Sogn-Grunnvåg.

At oppdretterne selger mesteparten av produksjonen på høsten betyr ikke at de ikke ønsker å skaffe seg langsiktige avtaler med supermarkeder eller andre attraktive kunder.

– Det vi ser er at flere oppdrettere av torsk har følere ute for å skaffe seg langsiktige avtaler om å levere hele året til supermarkedskjeder. Men det er de færreste som har kommet opp i store nok volum med oppdrettstorsk til at de greier det, sier seniorforsker Geir Sogn-Grundvåg.

Ansatte viktig

Forskerne, som spurte lederne i åtte torskeoppdrettsbedrifter, fant at disse vektla delvis ulike egenskaper eller kilder til konkurransefortrinn for å lykkes med torskeoppdrett. De viktigste egenskapene var gunstig lokalisering for torskeoppdrett, høy produktkvalitet, dyktige ansatte, leveringsdyktighet, og gode relasjoner til andre bedrifter.

– Det er viktig å få kontroll over og beherske teknologiske og biologiske utfordringer ved torskeoppdrett. Det er derfor dyktige ansatte er avgjørende for å redusere produksjonskostnadene i bedriftene, sier seniorforsker Geir Sogn-Grundvåg.

Det at bedriftene forsøker å utnytte ulike konkurransefortrinn innebærer at forskjellige strategier blir testet ut. Noen vil lykkes, mens andre vil mislykkes men andre bedriftsledere kan lære av erfaringene som blir høstet og adoptere de mest suksessrike strategiene. På den måten kan de bidra til fremtidig vekst og utvikling innen den gryende torskeoppdrettsnæringen.

Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Nordlandsforskning, og er finansiert av Norges forskningsråd.

 Næringsøkonomi  

Relatert innhold