Vennligst bemerk, det er over 4 år siden denne artikkelen sist ble oppdatert!

Forsker Europa rett?

Driver fiskeriforskere i Europa med den beste og nyttigste forskninga? Greier de å fange opp nye ting eller går de bare i gamle spor? Nofima er aktivt med for å sikre at forskninga går nye og riktige veier.

Kontaktperson
Portrettbilde av Audun Iversen
Audun Iversen

Forsker
Tlf.: +47 900 40 615
audun.iversen@nofima.no

Et europeisk forskningsprosjekt skal gi svar på om fiskeri- og havbruksforskningen er på rett spor. FEUFAR kalles prosjektet "The Future of European Fisheries and Acquaculture Research"

– Grunnen til at denne tankesmia ble opprettet var EU- kommisjonens behov for å sikre at fiskeri- og havbruksforskninga greier å gå nye veier. Det sier forsker Audun Iversen ved Nofima (tidligere Fiskeriforskning).

Gammelt

Forskning skal jo være nyskapende, fortsetter han.

– Men, noe av utfordringen er at forskning i stor grad holder seg i det samme sporet som det som det som er funnet ut tidligere. Kanskje det er utviklingstrekk vi ikke får med oss, sier Iversen.

Forskerne vil alltid ønske at det forskes mer på akkurat deres felt. Og det er ikke vanskelig å peke på behov for kunnskap på sitt eget fagfelt.

– Men av og til må man stoppe opp, løfte blikket og spørre om man forsker på de rette tingene, sier Iversen.

Nytt

Nettopp behovet for å sørge for at forskningspengene blir brukt på en framtidsretta måte var det som gjorde at FEUFAR ble startet.

– Det vi gjør sammen med folk fra fiskerinæringa, eksperter og forskere i flere land i Europa, er å se på hvilke trender som vil prege utviklingen i fiskeri- og havbruksnæringa. Vi skal lage scenarier (framtidsbilder) som viser hvordan næringa kan se ut i 2020.

Veien videre

Både forskere, næringa og interesseorganisasjoner har kommet med innspill til nye prioriteringer til FEUFAR. Hovedoppgaven blir å finne ut hva de største utfordringene vil være 10- 15 år fram i tida.

– Det som er målet med dette er å finne ut om noen av disse utfordringene er slik at vi om nødvendig må bruke forskningspengene annerledes. Kanskje må det bygges opp forskningskompetanse på nye områder. Her holder det å nevne miljø, helse og bærekraftig forvalting av fisken, sier forsker Audun Iversen.

Relatert innhold