Null retur

Delta i nettverk som fokuserer på svinnreduksjon. Du kan velge mellom miljøeffektive prosesser og optimal og miljøvennlig emballering.

Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund (KLF) og NHO Mat og Bio tar på vegne av sine bedrifter utfordringen med å redusere omfanget av matavfall. Både for å øke inntjeningen og for å gi et positivt bidrag til miljøet. I samarbeid med Matforsk – Nofima Mat settes det nå i gang to nettverk under hovedoverskriften "Null retur".

Hvilke utfordringer står din bedrift overfor for å redusere svinnet? Er det produksjonsprosessen eller emballeringen som representerer de største risikopunktene i forhold til svinn? Du har nå muligheten til å delta i nettverk som tar tak i din bedrifts hovedutfordringer i forhold til svinnproblematikk. Gevinsten kan bli økt lønnsomhet og positivt omdømme.

Nettverket Null retur – miljøeffektive prosesser setter fokus på prosessforbedringstiltak som reduserer svinn i produksjonsprosessen. Nettverket skal bidra til forbedret lønnsomhet og redusert miljøpåvirkning for deltakerbedriftene.

Nettverket Null retur – optimal og miljøvennlig emballering tar sikte på å optimalisere bedriftens emballasjeøkonomi og å redusere bedriftens svinntap.

Relatert innhold