Statsråden åpnet ballet

Nyhetssak Selv om Nofima har vært i sving i noen måneder var det kruttlukt fra startpistolen som lå i lufta i Tromsø onsdag. Statsråd Helga Pedersen erklærte Nofima for "åpnet" og ga til kjenne tydelige ambisjoner for konsernet.

Nyhetssak

Selv om Nofima har vært i sving i noen måneder var det kruttlukt fra startpistolen som lå i lufta i Tromsø onsdag. Statsråd Helga Pedersen erklærte Nofima for "åpnet" og ga til kjenne tydelige ambisjoner for konsernet.

-Nofima skal få frem våre nye verdensstjerner innen forskning, sa Pedersen under sin åpningstale. Hun la vekt på at Regjeringen har store forventninger til det nye konsernet, både for å bidra til nasjonal verdiskaping og internasjonal solidaritet.

-Norge som rik og privilegert nasjon har en forpliktelse til å dele av vår kunnskap for en voksende verdensbefolkning som vil oppleve økende knapphet på mat, sa hun.

Kraftsamling

Også varaordfører Gunhild Johansen var ambisiøs på vegne av egen kommune og den marine satsing.

-Jeg er helt trygg på at Tromsø som forskningsby skal kunne huse ledelsen for Nofima på en god måte. Jeg ønsker dessuten å utfordre byens marine miljø, som Nofima er en del av, på å foreta en kraftsamling for å oppnå økt kraft og synlighet, sa hun, uten å gå nærmere inn på hvordan en eventuell marin kraftsamling skal materialiseres.

Sikker mat, helse og torsk

Konsernsjef Ørjan Olsvik la i sin presentasjon vekt på å orientere omverden om bakgrunnen for opprettelsen av konsernet, samt dagens organisering. Dernest gikk han nærmere inn på tre forskningsområder som han tror det vil knytte seg stor interesse til framover: sikker mat, mat og helse og torskeoppdrett.

-Sikker mat er et ufravikelig krav, og vi skal bidra til at industrien blir enda bedre på dette. Mat og helse tror jeg det vil komme et sterkere og sterkere fokus på framover i en verden hvor både feilernæring, underernæring og overvekt er framtredende helseproblem. Torskeoppdrett er Norges nye industrieventyr, og vi står midt oppi det: Suksessen avhenger utelukkende av god forskning, sa Olsvik.

Fesk og potedes

Forfatter Helge Stangnes innledet seansen med å peke på det historiske samspillet mellom jordbruks- og fiskerinæringen.

-Noen vil kalle Nofima en blågrønn nyvinning, men det er kanskje mer fristende å si at "det var på tide", sa forfatteren før han resiterte dikt med fisk og jordbruk og fiskarbonde-livet som tema. Et av versene i det kjente "Fesk og potedes" viderebringes herved:

"Fesk og potedes e vårres brød,

sånn har det vorre – et og vær glad,

halvt ifrå åker, halvt ifrå stø,

sånn har det vorre – falleriora!"

Relatert innhold