Norsk måleteknikk på spansk slakteri

Et norsk system som i dag måler vann i klippfisk og fett og farge i laksefileter, er videreutviklet til å måle fett og vann i avskjær av svin. Teknologien er nylig testet ut på kasser fylt med svinekjøtt i Spania.

Kontaktperson
Portrettbilde av Jens Petter Wold
Jens Petter Wold

Seniorforsker
Tlf.: +47 959 79 749
jens.petter.wold@nofima.no

– Spanjolene tar sikte på å sette dette i produksjon så snart de kan, sier seniorforsker Jens Petter Wold ved Nofima Mat (tidligere Matforsk) fornøyd.

Måler dypere

MeatVision er navnet på et brukerstyrt prosjekt finansiert av Matprogrammet i Forskningsrådet. Ett av delprosjektene dreier seg om utvikling av online måleteknikk for kjøtt basert på nær infrarød (NIR) spektroskopi. NIR-spektroskopi for måling av fett og vann i kvernet kjøtt har vært på markedet en stund og brukes flere steder i Norge.
– Det som er nytt er at NIR-teknologien måler dypere inn i kjøttet enn andre systemer. Systemet er også avbildende; det betyr at man kan se på et bilde av et stykke kjøtt og se hvordan fettet er fordelt, forteller Jens Petter Wold. I prosjektet utvikles det metoder for måling av fett i intakt ytrefilet og sideflesk av svin, avskjær av storfe, samt kasser med avskjær av svinekjøtt.

Fett viktigst

Ved kjøttforedlingsbedriften Faccsa i Malaga er det slik at alt avskjær fra slaktelinja ender opp i kasser som selges og distribueres videre. Fettinnholdet er et av de viktigste kvalitetskriteriene og er også prisfastsettende. Både ved Faccsa og i Norge gjøres dette i dag basert på erfaring og jevnlige stikkprøver. – Men fettinnholdet ligger gjerne mange prosent over eller under spesifisert fettinnhold. Med dette nye systemet kan hver eneste kasse måles og man får et langt bedre mål på det faktiske fettinnholdet, sier Wold.

Stort prosjekt

MeatVision er et relativt stort og sammensatt prosjekt der Nortura er prosjektleder og samarbeider med Animalia, Sintef, Nofima Mat, den norske bedriften Qvision og den spanske bedriften Faccsa. Det er Nofima Mat og Sintef IKT som i samarbeid med Qvision har utviklet systemet, som ble testet i Malaga i mars.

Relatert innhold