50 land benytter PanelCheck

Sensoriske panel trenger stadig å utvikle seg; bli mer samkjørte og bedre. Nå har over 500 brukere fra 50 land registrert seg og lastet ned PanelCheck; et verktøy for sensorisk prestasjonstesting.

Sensoriske panel er et viktig instrument innen fagområdet sensorikk; læren om sansene – og panelet hos Nofima Mat på Ås er blant Europas aller beste. Ved hjelp av menneskets sanser bedømmes og beskrives produktets egenskaper, som farge, form, lukt, smak, tekstur, konsistens og lyd.

Sansebedømning

Med programvaren PanelCheck kan du gjøre tester av både hele panelets ytelse og enkelte utvalgte dommere. Du kan avdekke hvilke produkter og hvilke sensoriske egenskaper smaksdommerne trenger mer trening og kalibrering på. "Panelsjekken" fungerer ganske enkelt som en kvalitetskontroll på de sensoriske analysene. Videre er det relativt enkelt å analysere testresultatene, fordi vanskelig statistisk materiale blir lettere tilgjengelig med utstrakt bruk av grafer.

Stor interesse hos både industrien og institusjoner

De 500 brukerne er omtrent jevnt fordelt mellom næringslivet og læreinstitusjoner. Programvaren, som kan lastes ned gratis fra websiden til Nofima Mat (tidligere Matforsk), er resultatet av forskningsprosjektet med samme navn. Det har pågått siden 2005. Prosjektet er finansert av Norges Forskningsråd og de deltakende bedriftene: Arcus, Hennig Olsen Is, Nortura, Tine og Nofima Marin (tidligere Fiskerforskning).
– Interessen for PanelCheck er stadig økende, og selv om bedrifter og læreinstitusjoner i Europa står for drøyt halvparten av nedlastingen, har brukerne spredt over hele verden vist sin interesse, sier forsker Oliver Tomic hos Nofima Mat.
Bare i løpet av det siste halvåret har Nofima Mat arrangert flere kurs og workshops; blant annet i København, Nederland, Sør-Afrika og Australia, der deltakerne lærer mer om metodene som benyttes i PanelCheck. Neste workshop vil holdes på Sensometrics 2008-konferansen i Canada i juli.

 Sensorikk, forbruker og innovasjon  

Relatert innhold