Nofima satser i Chile

Chile og Norge er verdens største oppdrettere av laksefisk. Likhetene mellom de to landene er mange, men ulikhetene er likevel så store at det er nødvendig å utvikle egne chilenske løsninger.

I dag har Nofima solid fotfeste gjennom datterselskapet AVS Chile SA. Nofima Marin (daværende Akvaforsk), tok i sin tid initiativ til å etablere et forskningsinstitutt i Chile sammen med Sintef og Veso. De tre instituttene hadde strategisk interesse av å internasjonalisere seg, og deres bidrag var etterspurt av flere chilenske aktører.

Akvaforsk hadde i mange år hatt prosjekter med chilenske selskaper, det var økende produksjonen av laksefisk og stort behov for forskning. Mindre enn et år etter at forskningsdirektør Olai Einen flyttet til Chile for å vurdere potensialet, ble det besluttet å opprette et datterselskap. AVS Chile SA ble registret høsten 2007. I dag er selskapet godt etablert i Puerto Varas med fire forskere, og en hyggelig prosjektportefølje.

Må bygge hverandre opp
Chile er Norges største konkurrent på laksemarkedet, men Olai Einen, som også er styreleder i AVS Chile, mener vi er tjent med å samarbeide:

– Om man ser på oppdrettsfisk i det globale matvaremarkedet, er det ikke norsk og chilensk laks som er de viktigste konkurrentene, men oppdrettsfisk mot andre matvarer. En styrking av laksenæringen i Chile vil styrke laksens anseelse og verdi i det globale markedet, og det vil også norsk laks nyte godt av, sier Einen.

Stort potensial for forskning
Nofima har gjennom AVS Chile SA gode muligheter for å lykkes. I Chile er instituttsektoren stort sett fraværende innen akvakultur, og FoU utføres bare i liten grad av universiteter og konsulentselskap. Oppdrettsnæringen i Chile har tradisjonelt investert lite i FoU, men både næringen og myndighetene ser nå et behov for anvendt forskning lokalt i Chile, og legger til rette for økt forskningsvirksomhet. AVS Chile vurderer muligheten for moderne forskningsfasiliteter innen ernæring, avl, kvalitet og velferd, samt smittetestlab og teknologilab. CORFO, det chilenske tilsvaret på Innovasjon Norge og forskningsrådet, ser positivt på etableringen og gir økonomisk støtte i utredningsfasen.

Flyt av kompetanse
Administrerende direktør for AVS Chile, Jan Olli, er tidligere ernæringsforsker i Akvaforsk med over 20 års erfaring fra oppdrettsnæringen. Han ser for seg en kompetanseflyt alle vil nyte godt av. – Etter hvert som vi bygger opp selskapet Chile vil kompetansen flyte begge veier over Atlanteren. Chile har en effektiv og profesjonell oppdrettsnæring med høyt utdannede mennesker på flere nivå. Noen av disse vil utgjøre forsknings-kompetansen i AVS Chile i fremtiden, sier Olli.

– AVS Chile vil bidra til å bygge opp kompetansen til Nofima, ved å skaffe spennende prosjekter og lovende forskere. Samtidig vil AVS Chile alltid være avhengig av et tungt institutt som Nofima om vi skal være troverdige i det tøffe chilenske markedet, avslutter Olli.

Relatert innhold