Laks henter treningstips fra fotball

Hva har små laks og det spanske fotballaget Barcelona til felles? Alle bruker intensiv trening for å komme i bedre form. Treningslederen er en forsker fra Nofima, og trening er sunt også for fisk.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Hva har små laks og det spanske fotballaget Barcelona til felles? Alle bruker intensiv trening for å komme i bedre form. Treningslederen er en forsker fra Nofima, og trening er sunt også for fisk.

For å gjøre laksen mer robust ved overførsel til sjøvann, bestemte en tverrfaglig forskergruppe seg for å styrke laksens hjertekapasitet og helse gjennom intensiv trening.

Trening

Oppdrettslaksen er generell i meget god forfatning. Men med bakgrunn i de enormt positive effekter trening har på mennesker, ønsket en å se om fiskens helse kunne bli enda bedre med trening.

Hos mennesker styrker trening hjerte, muskler, skjelett og immunforsvar og demper stress.

– Vi fryktet at fisken skulle utvikle livsstilssykdommer. Forskerne har funnet hjerter hos oppdrettslaks som avvek fra den formen villfiskens hjerter har, og da var tanken om at fisken trengte trening ikke langt unna, sier seniorforsker Harald Takle ved Nofima Marin (tidligere Akvaforsk), som ledet forskningsgruppa.

Så var det bare å sette i gang å trene femtigrams laks.

Barcelona

Intervalltrening er bra for mennesker, men vil denne type trening også være bra for smålaks? Jan Helgerud ved NTNU har laget treningsprogram for både det spanske topplaget i fotball, Barcelona, og ulike pasientgrupper.

Fiskens treningsprogram ble et strengt treningsregime med langkjøring ved puls godt over det normale. Økt strømhastighet i karet var måten å få fisken til å svømme fortere på.

Bittesmå pulsklokker

Prosjektet er et samarbeid mellom Nofima, NIVA, Norges Veterinærhøgskole, NTNU, UiB, Thelma AS og Aakvik Settefisk AS.

– Kompetansen fant vi flere steder, sier Takle. – Blant annet måtte vi få laget bittesmå pulsklokker.

Pulsklokkene, som er utviklet av selskapet Thelma, ble satt inn i magen på fisken, og følere ble satt på hjertet.

Trening i tanken

Fisken som var med i prosjektet ble delt i tre forskjellige grupper. En gruppe som lever slik som denne typen smålaks normalt lever. En gruppe fikk økt vanngjennomstrømming hele tiden, og den siste fikk i tillegg til kontinuerlig «jogging» en daglig økt med høyintensiv trening.

Resultatene viste at den fisken som trente vokste betydelig raskere, men at det ikke påvirket fôrutnyttelsen.

Hvorfor trene

Men hva er så poenget med treninga?

– Nå tester vi om fisken med pannebånd og pulsklokke vil være mer motstandsdyktig mot et dødelig virus. Testen skjer hos oppdrettsanlegget VESO Vikan. Resultatene fra dette forsøket er svært lovende. Dessuten takler fisken stress bedre når den er i bedre form. Mindre stress fører til at den har mer energireserver til å takle dagliglivets utfordringer, sier Takle.

Løpet videre

Den nye kunnskapen om smålaks kan gjøre at oppdretterne setter inn flere dyser i fisketanken og regulerer strømregimet i vannet.

– På sikt tror vi at dette kan sørge for at fisken blir enda mer robust. Det er som med oss mennesker; sunnere fisk trives bedre, og det vil igjen gi bedre økonomi for oppdretterne.

Det er Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond som finansierer prosjektet.

 Fiskehelse  

Relatert innhold