Vennligst bemerk, det er over 4 år siden denne artikkelen sist ble oppdatert!

Konferanse om gentenologi på Ås

Nofima er med på å arrangere konferansen "Genteknologi: store muligheter - vanskelige valg" 27. mai på Campus Ås. Det er Universitetet for miljø- og biovitenskap som står i spissen for konferansen, som foruten Nofima arrangeres i samarbeid med Bioforsk og Norsk institutt for skog og landskap.

Med Biokonferansen 2008 ønsker vi å skape en møteplass for informasjons- og meningsutveksling.

Hovedtemaet for dagen er genteknologi knyttet til mat og planter – med spesiell fokus på mulighetene og utfordringene for næringsutvikling basert på genteknologi. Temaet vil bli belyst av både eksterne bidragsytere og våre egne forskere.

Målgruppen for konferansen er Campus Ås’ nåværende og kommende samarbeidspartnere og alle med interesse for temaet fra offentlig og privat sektor.

Hjertelig velkommen til en spennende og lærerik dag Ås!

Relatert innhold