Vennligst bemerk, det er over 4 år siden denne artikkelen sist ble oppdatert!

Avl kan minske lakselusproblemene

Forskjellige laks blir lettere infisert med lakselus enn andre. Dette bør utnyttes i avlen av oppdrettslaks, og næringa kan spare millionbeløp samtidig som dette vil redusere smittepresset av lakselus på vill laksefisk.

Kontaktperson
Portrettbilde av Bjarne Gjerde
Bjarne Gjerde

Seniorforsker
Tlf.: +47 930 61 541
bjarne.gjerde@nofima.no

Det viser forskning som Nofima har gjennomført.

I den siste tiden har det vært oppslag i media om at lakselus nå er blitt resistent mot medisin mot lakselus.

Men et grep som kan gjøres, er at en rett og slett avler for en oppdrettslaks som i mindre grad enn i dag blir infisert med lakselus.

Motstandskraft

– Oppdrettsnæringa og myndighetene bør gå sammen i arbeidet med å avle fram en laks med større motstandskraft mot lakselus, sier seniorforsker Bjarne Gjerde i Nofima.

– Avl for resistens mot lakselus bør inkluderes som et supplerende tiltak i næringas og myndighetenes handlingsplan mot lus, på samme måte som det i dag er et påbud om avlusing straks et visst antall lus per fisk overskrides.

Infeksjon av vill laksefisk

Lakselus fra oppdrettslaks er en av truslene mot vill laksefisk ved at villaksen blir infisert av lus som blir spredt med kyststrømmene.

– Ansvaret for å ta godt vare på vill laksefisk og risikoen for utvikling av resistens mot legemidler mot lakselus gjør det viktig å øke oppdrettslaksens motstandskraft mot lakselus, sier Gjerde. Målrettet avl for en oppdrettslaks, som i mindre grad enn i dag infiseres av lakselus, vil også redusere infeksjonspresset på vill laksefisk ved at det blir mindre lakselus langs kysten.

Økonomi

Dette kan gi en betydelig gevinst på to måter. Laksen vil trenge færre behandlinger mot lakselus, og infeksjonspresset på vill laksefisk blir mindre. Det første er av stor økonomisk verdi for oppdrettsnæringa, det siste av stor verdi for samfunnet.

– Men det er viktig å understreke at dette, som annet avlsarbeid, er et langsiktig tiltak, sier Bjarne Gjerde.

– Den store gevinsten vil vi først høste om noen år. Men derfor er det også viktig å komme i gang med dette arbeidet så fort råd er.

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og Salmo Breed AS. Fra et nytt prosjekt finansiert av FHF og Salmo Breed vil det foreligge nye resultater i løpet av sommeren.

 Avl og genetikk  

Relatert innhold