Vennligst bemerk, det er over 4 år siden denne artikkelen sist ble oppdatert!

Saken er prøverørsbiff

Vil fremtidens biff dyrkes på cellelaben? “There is always a fine line between a grand vision and pure hallucination”. Med disse ord åpnet Stig Omholt fra UMB verdens aller første symposium om in vitro meat, som direkte oversatt betyr prøverørskjøtt.

In vitro kjøtt er kunstig fremstilt i et laboratorium. Det er vev som i smak og konsistens likner på kjøtt, men som ikke stammer fra et dyr som er slaktet.

Aktivister og vitenskapsfolk

Det er en økende interesse for laboratoriekjøtt blant miljøengasjerte vitenskapsfolk. Blant pionerene finner vi dyrevernsaktivister, engasjerte vegetarianere og miljøvernere sammen med kjemikere, biologer, teknologer og matematikere. Alle var de samlet på Ås får å sammen gjøre visjonen til noe mer enn en hallusinasjon.
For la det være sagt med én gang: Det finnes ikke in vitro kjøtt på markedet i dag. Det finnes ikke en gang prototyper som man kan se og smake på. Men det finnes et sterkt engasjement – og det meste av teknologien er allerede på plass.

Venter på gjennombrudd

– Å sette i gang en begynnende fiberdannelse er uproblematisk, og det er allerede laget fiskemuskelkulturer som folk har spist, sier Stig Omholt, som leder The In Vitro Meat Consortium. Likevel har ingen forskere hittil vært i stand til å lage en reell kjøttstruktur ut fra stamceller i stor skala. Forskerne håper gjennombruddet kommer snart. – Muskelceller vet hva de skal bli til. Problemet er å etterape et blodåresystem i muskelvev, forklarer professoren.

Laboratoriekjøttet

Utgangspunktet for in vitro kjøtt er cellekulturer som dyrkes fra stamceller fra dyr. Stamceller har evnen til å produsere alle typer nye celler i – i dette tilfellet muskelceller. Dette vevet skal kunne brukes til alt man bruker kjøtt til i dag. Cellekulturen utvikler seg i egne utklekkingsmaskiner, i en blanding som blant annet består av aminosyrer og mineraler. Her skal stamcellene etter hvert danne muskelfibre lag på lag. – Når man har fått tak i de første cellelinjene, vil ikke biffen lenger komme fra noe levende dyr som er drept og slaktet. Vi håper å kunne dyrke frem ferdig in vitro kjøttdeig eller biff i løpet av noen ukers tid, forteller Achim Kohler, som er førsteamanuensis ved UMB og forsker ved Nofima Mat (tidligere Matforsk). Han håper in vitro-konseptet vil føre til mange spennende forskningsoppgaver for de to instituttene i årene som kommer. Og ikke minst: At det kommer gode matvarer ut av det som forbrukerne etterspør om en ti års tid.

Pris og forbrukeraksept

I en spørreundersøkelse i Nederland, svarte 40 prosent uforbeholdent at de kunne tenke seg å spise laboratoriekjøtt. – Med et økt fokus på dyrevelferd og miljøeffekter i tiden som kommer, tror jeg forståelsen for slik kjøttproduksjon vil øke, sier Stig Omholt.
Nylige beregninger viser at det vil være mulig å produsere in vitro kjøtt i stor skala for nær dobbel pris av det det i dag koster å produsere kylling i Europa, nemlig 3300 – 3500 euro per tonn. Konsortiet for in vitro kjøtt mener beregningene er et godt utgangspunkt for å gå videre med forsøk.

På cellelaben

Nofima Mat er et av medlemmene i The In Vitro meat Consortium, og kan bidra med sin store og brede kompetanse på kjøtt og kvalitet. Hos Nofima Mat bygges det nå opp en helt ny cellelab hvor man skal dyrke frem muskelceller. – Dette er først og fremst for å forstå kjøtt bedre. Men teknikkene kan også brukes til forsøk på laboratoriekjøtt, sier seniorforsker Kristin Hollung, som leder Nofima Mats forskning på proteiner og proteomikk.

Om arrangementet

Symposiet, som gikk fra 9. – 11. april, ble arrangert av The In Vitro Meat Consortium, som ble etablert etter en workshop på UMB i juni 2007. In Vitro Meat Consortium er en internasjonal allianse som arbeider for å forenkle etableringen av produksjon av muskelvev til menneskemat i industriell skala. Teknisk arrangør var UMB, og symposiet ble avholdt i lokalene til Nofima Mat (tidligere Matforsk) på Ås. Arrangementet ble støttet av Norges Forskningsråd.

Relatert innhold