Lær mer om laboratoriekjøtt

Verdens første symposium for in vitro kjøtt avholdes hos Nofima Mat (tidligere Matforsk) på Ås 9. – 11. april 2008.

In vitro kjøtt er "kjøtt" som er kunstig fremstilt i et laboratorium. Det er en økende interesse for kunstig kjøtt blant miljøengasjerte vitenskapsfolk. To hovedmål for samlingen er å kartlegge og diskutere hovedutfordringene som må løses innen fagfeltet, og å formalisere en organisasjonsstruktur som kan samle aktiviteter og finansiering på området.

Symposiet arrangeres av The In Vitro Meat Consortium, som ble etablert etter en workshop på UMB i juni 2007. In Vitro Meat Consortium er en internasjonal allianse av miljøengasjerte vitenskapsfolk som arbeider for å forenkle etableringen av produksjon av muskelvev til menneskemat i industriell skala. Det er forventet at organisasjonsstrukturen for det videre arbeidet for konsortiet vil bli avgjort på dette symposiet.

Verter for symposiet er Nofima Mat og UMB.

Relatert innhold