Heng med på mikrobølgen

Forskning innen mikrobølgeteknologi gir ny kunnskap for næringsmiddelbransjen. Ny kunnskap om fordeling av varme og emballasjeløsninger gir mulighet for å tilby kvalitetsprodukter til oppvarming i mikro.

Kontaktperson
Portrettbilde av Jan Thomas Rosnes
Jan Thomas Rosnes

Seniorforsker
Tlf.: +47 901 72 816
thomas.rosnes@nofima.no

Nofima Mat (tidligere Norconserv) inviterte bransjen til temadag om nye muligheter for mat som varmes i mikrobølgeovn. Et 20-talls personer fra matindustri, storhusholdning og cateringbransjen møtte opp for å høste av kunnskapen.

Ingen grunn til å nøle

Thomas Ohlsson, nå pensjonist – tidligere forsker ved SIK i Göteborg, beskrev situasjonen slik:
– Før var det mye "cook and look" i bransjen, industriens oppfatning har vært at det kan være vanskelig å oppnå den temperaturen man ønsker. Nå har vi mye mer kunnskap om koblingen teknologi-produkt-prosess. Dette gir langt større mulighet for produktoptimalisering. Nå er det ikke lenger noen grunn til å sitte på gjerdet og vente. Kunnskapen og løsningen finnes. Nå kan vi designe ovnene etter hvilke produkter som skal varmes opp, sier han.

Fordeling av varme

Et av områdene det er forsket mye på er hvordan varmen fordeles i mikroovnen. Det er et kjent problem at ovnene varmer opp ujevnt, og det kan medføre at maten ikke er tilstrekkelig oppvarmet, noe som igjen gir fare for matforgiftning.
– Vi har gjort forsøk der vi har fordelt en rekke sensorer i maten. Vi forsøkte med mikromat oppvarmet med og uten overfilm, og fikk se hvordan varmen fordelte seg i produktene. Resultatene viste at vi fikk bedre og jevnere oppvarming ved bruk av overfilm, forklarer Merete Hagen Helland. Hun har også gjort forsøk med ulik emballasje, som plast og aluminium. I Stavangermiljøet arbeides det intensivt med nye metoder for å validere varmebehandling i mikrobølgeovner med tid-temperatur integratorer (TTI) og det er blant annet funnet iboende biologiske markører for varmebelastning i fisk.

Nye emballasjer

Mikrobølgeovner brukes av industrien til mange formål; til tining, pasteurisering, koking, tørking, sterilisering og til oppvarming av ferdigretter. – Det blir stadig flere ferdigretter for mikrobølgeovner, særlig til forbrukermarkedet, catering og storhusholdning. Koking med dampventil har vist seg å være en god løsning for ferdigretter. Ventilen er effektiv ved dobbel varmebehandling, det gir kontrollert frigivelse av luft og damp, sier Merete Hagen Helland. Toro og Fjordland er blant aktørene som tilbyr retter for oppvarming i mikroovn. Toro har i løpet av det siste året kommet med 10 retter for forbrukermarkedet.

 Prosessteknologi  

Relatert innhold