Sensorikk-nettverk søker industripartnere

Europeisk sensorikk-nettverk (ESN) inviterer industrien til å bli partnere i et samarbeid om sensorikk- og forbrukerforskning.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

ESN har 23 medlemmer fra 20 land. Matforsk er eneste norske medlem. Helt siden starten har nettverkets mål vært å forbedre metoder for sensorikk- og forbrukerforskning til det beste for industrien, og å fremme direkte bruk av sensoriske analysemetoder i industrien. For å bedre kunne nå disse målene, tilbyr ESN nå et industri-nettverk, som skal gi mer og nærere samarbeid mellom industrien og forskningen, som igjen skal skape innovative metoder og tilnærmingsmåter i sensorikk- og forbrukerforskning.

Mer sensorikk i industrien

Det nylig etablerte industri-nettverket er åpent for alle som støtter formålene i ESN. Blant målene er å forbedre produkter ved å bruke sensoriske analyser og å arbeide for å standardisere metoder og tilnærmingsmåter.
– Dette partnerskapet gir industrien og oss som medlemmer i ESN flere muligheter for nettverksarbeid, som igjen vil gi mulighet for mer sensorikk og forbrukerforskning i en industriell kontekst gjennom personlige relasjoner, diskusjoner og debatt, sier forbrukerforsker Margrethe Hersleth på Matforsk.

Tette bånd mellom industri og forskning

ESN består av noen av de beste akademiske og forskningsrelaterte miljøene med lengst erfaring innenfor området. Nettverket har hatt stor suksess med samarbeid innen forskning, opplæring og konsulentvirksomhet. – Ved å etablere en enda tettere samarbeidsform med industrien, håper vi å få større fokus og mer intensitet i vår forskningsaktivitet som har stor praktisk betydning for industrien. Vår erfaring er at det lønner seg å samarbeide med ESN når man har behov for å utforske ny metodikk innen sensorikk og forbrukerundersøkelser, sier senior sensoriker ved Matforsk, Marit Rødbotten.

ESN ønsker seg partnerskap med et bredt spekter av industribedrifter innen næringsmiddelproduksjon og annen industri. Partnerne vil få tilgang til alle felles forskningsresultater. I tillegg får nettverksbedriftene mulighet til å drive forskningsprosjekter alene eller sammen med andre med hjelp fra ESN-medlemmer og/eller andre industripartnere.

Relatert innhold