Sunndalsøra stedet for resirkuleringsforskning

Den høye deltagelsen på Nofimaseminaret på Sunndalsøra nylig, har vist at interessen for resirkulering av vann i oppdrett er enorm. Fremover vil resirkulering bli helt avgjørende for økt smoltproduksjon og trolig også for økt smoltkvalitet.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Det var topp kompetanse som var samlet på Sunndalsøra 27-28 februar. Seminaret trakk 110 erfarne oppdrettere, leverandører, forskere og andre resirkuleringsentusiaster. Foredragsholdere fra Chile, USA, Færøyene, Danmark og Norge gav smakebiter på hva vi kan vente oss av muligheter og utfordringer i årene som kommer innen resirkulering av vann i oppdrett.

Nofima bygger i år forskningssenter for resirkulering av vann i oppdrett på Sunndalsøra, der fiskens ytelse og velferd i resirkuleringsanlegg står sentralt. Bendik Fyhn Terjesen leder senteret, som starter opp i desember.

– Seminaret skapte konstruktiv diskusjon rundt forskningsbehov, sier Terjesen. Det kom generelle kommentarer om ønske om økt samarbeid mellom senteret og utenlandske forsknings- og innovasjonsmiljø. Videre at driftspersonell bør ha god kompetanse på biosikkerhet og velferd hos fisk i resirk. Men også spesifikke spørsmål kom opp slik som mulige interaksjoner mellom vannbehandling og norsk råvannskvalitet.

– Det ser også ut til å bli viktig å få grundig testet hvordan laks oppdrettet i resirk yter i sjø, sammenlignet med fisk holdt i gjennomstrømning under ferskvannsfasen. Alle innspillene er utrolig verdifulle å ta med inn i arbeidet ved senteret, sier Fyhn Terjesen.

 Produksjonsbiologi  

Relatert innhold