Sunndalsøra stedet for resirkuleringsforskning

Den høye deltagelsen på Nofimaseminaret på Sunndalsøra nylig, har vist at interessen for resirkulering av vann i oppdrett er enorm. Fremover vil resirkulering bli helt avgjørende for økt smoltproduksjon og trolig også for økt smoltkvalitet.

Det var topp kompetanse som var samlet på Sunndalsøra 27-28 februar. Seminaret trakk 110 erfarne oppdrettere, leverandører, forskere og andre resirkuleringsentusiaster. Foredragsholdere fra Chile, USA, Færøyene, Danmark og Norge gav smakebiter på hva vi kan vente oss av muligheter og utfordringer i årene som kommer innen resirkulering av vann i oppdrett.

Nofima bygger i år forskningssenter for resirkulering av vann i oppdrett på Sunndalsøra, der fiskens ytelse og velferd i resirkuleringsanlegg står sentralt. Bendik Fyhn Terjesen leder senteret, som starter opp i desember.

– Seminaret skapte konstruktiv diskusjon rundt forskningsbehov, sier Terjesen. Det kom generelle kommentarer om ønske om økt samarbeid mellom senteret og utenlandske forsknings- og innovasjonsmiljø. Videre at driftspersonell bør ha god kompetanse på biosikkerhet og velferd hos fisk i resirk. Men også spesifikke spørsmål kom opp slik som mulige interaksjoner mellom vannbehandling og norsk råvannskvalitet.

– Det ser også ut til å bli viktig å få grundig testet hvordan laks oppdrettet i resirk yter i sjø, sammenlignet med fisk holdt i gjennomstrømning under ferskvannsfasen. Alle innspillene er utrolig verdifulle å ta med inn i arbeidet ved senteret, sier Fyhn Terjesen.

 Produksjonsbiologi  

Relatert innhold