Norgesturnè med trygg mat i sekken

Norske småskalaprodusenter tilbys i disse dager kurs i trygg matproduksjon. Matforsk har fått i oppdrag av Innovasjon Norge å kurse matprodusentene, og interessen er stor.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Hensikten er å få et enda sterkere fokus på hygiene hos småskala matprodusenter og veiledere som jobber i regionene. Den faglige delen av opplæringen er drøftet med Mattilsynet.

Norge rundt

Det første opplæringstilbudet gikk av stabelen på Mære 22. januar med 30 deltakere. Deltakerne var i hovedsak småskala matprodusenter og de fleste av dem osteprodusenter fra Trøndelag. I midten av februar reiser teamet til Tromsø og i slutten av februar arrangeres kurs i Førde.

Innholdsrik kurspakke

Kurset har til hensikt å bygge opp en grunnleggende forståelse for hygiene. Det gis en grundig innføring i gode hygienerutiner og innspill på hvordan små matprodusenter skal oppnå kontroll og styring på kritiske punkter for å sikre trygg mat. Dette er viktig fordi det nye Hygieneregelverket som kommer i 2008 vil sette større krav til system og dokumentasjon. Kursholder Therese Hagtvedt fra Matforsk setter en spesiell fokus på Listeria og E. Coli.

Kurspakken består av et kurstilbud og plakaten "5 nøkler til tryggere mat". Plakaten er utviklet av WHO og oversatt til norsk. Opplæringen skjer i regi av Kompetansenettverk for småskala matproduksjon.

 Trygg og holdbar mat  

Relatert innhold