Står sterkt, men framtiden er usikker

Klippfisk står som ei påle i det portugisiske markedet. Men de norske produsentene må være våkne, markedet for "kjappe" klippfiskretter vokser.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Portugiserne vil ha den norske klippfisken. Det viser markedsundersøkelser Nofima (tidligere Fiskeriforskning) i Tromsø har gjort. Selv i et moderne europeisk land står denne "middelaldermaten" sterkt.

Vil ha norsk

For å forstå hvordan hovedmarkedet for klippfisk fungerer og for å enda større kunnskap om hva kundene vil ha, har Nofima (tidligere Fiskeriforskning) gjennomført markeundersøkelser i Portugal.

Klippfisken ble testet av omlag 200 personer i Porto. De ble spurt, fikk smake og sortere ulike typer klippfisk.

– Et av funnene var at folk vil ha klippfisk fra "NORUEGA". At fisken kommer fra Norge, oppfattes i seg selv som et kvalitetstegn. Det sier forsker Jens Østli.

– Foruten pris, velger mange klippfisk med hjertet, for å si det slik. Og noe som appellerer nettopp til hjertet vil være at den norske klippfisken rett og slett bør merkes "NORUEGA", mener Østli. På den måten kan vi fange opp kundene som står i disken for å velge klippfisk til middag.

Oppdelt

Men det skjer endringer i det portugisiske kjøkkenet. Flere og flere kvinner arbeider utenfor hjemmet, og det får konsekvenser for matlaginga. Trenden er som andre samfunn i Europa, matlaginga skal være rask og enkel.

– I markedet ser vi nå at den tradisjonelle klippfisken er under press. Nye produkter der fisken er ferdig utvannet og/eller oppdelt selges det stadig mer av. Felles for disse rettene er at de tar kort tid å lage, sier forsker Bjørg Helen Nøstvold.

Og det er her den store utfordringa ligger.

– Når kundene velger disse nye produktene, er produsentens merkenavn viktigere enn hvilket land fisken kommer fra. Klippfisken mister sitt opphav, fortsetter Nøstvold. Oppgaven for næringa blir framover i enda større grad å få klippfiskkjøperne til å velge norsk fisk nettopp fordi den er norsk, mener Bjørg Helen Nøstvold.

Prosjektet er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) og Norges Råfisklag.

 Markedsforskning    Næringsøkonomi  

Relatert innhold