Oppdrettere og forskere møtes om resirkulering

Oppdrettere inviteres til å spille inn utfordringer innen resirkulering av vann i norsk oppdrett, i en workshop Akvaforsk-Fiskeriforskning arrangerer på Sunndalsøra 27-28 februar. Det som kommer frem kunne påvirke forskningen som skal drives ved Senter for resirkulering i akvakultur, når det starter opp om snaut et år.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Resirkuleringsteknologi må tilpasses laksen eller den arten som skal oppdrettes. Akvaforsk-Fiskeriforskning arrangerer derfor en workshop før oppstart av det nye resirkuleringssenteret på Sunndalsøra, slik at de best mulig kan innrette teknologien og forskningen etter problemstillingene oppdretterne møter.

– Formålet med resirkuleringssenteret er nettopp gjennom kunnskap å legge til rette for økt resirkulering i oppdrett i Norge, sier prosjektleder Bendik Fyhn Terjesen.

Senteret Akvaforsk-Fiskeriforskning bygger vil ha en kostnadsramme på i overkant av 30 MNOK, og stå ferdig til høsten.

Både norske og utenlandske foredragsholdere skal holde innlegg. Følgende stikkord gir et godt bilde på profilen til seminaret; info om resirkuleringssenteret, resirkulering i Nord-Amerika, erfaringer fra oppdretterne, helse og biosikkerhet, fremtidige utfordringer, forskningsaktiviteter, vannkvalitet og målemetodikk, og marin resirkulering.

– På seminaret vil vi også Akvaforsk-Fiskeriforskning og Sintef stifte et fagforum for bruk av resirkulering av vann i oppdrett av fisk i Norge. Oppdrettere, forskere og leverandører vil ha stort utbytte av forumet, som tar sikte på å være et formidlingsorgan og en åpen diskusjonsarena for medlemmene.

 Produksjonsbiologi  

Relatert innhold