Lovende ministerbesøk på Sunndalsøra

Da fiskeri- og kystminister Helga Pedersen besøkte Nofimas forskningsstasjon på Sunndalsøra, ble hun imponert over det sterke forskningsmiljøet Nofima (daværende Akvaforsk) har klart å bygge opp.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Miljøet videreutvikles
Statsråden var tydelig på at dette miljøet skal beholdes og utvikles. At nettopp det skjer fikk statsråden bekreftet gjennom Nofimas nyeste satsing på Sunndalsøra; Senter for resirkulering. Bendik Fyhn Terjesen står i spissen for kompetansesenteret, som skal få frem hva som er optimal sammenheng mellom fisk, fôr, miljøstyring og teknologi i anlegg med resirkulering. Denne kunnskapen innen resirkulering av vann er avgjørende for å nå vekstmålene i norsk oppdrettsnæring.

Statsråden var opptatt at kommuner må legge til rette for å tiltrekke seg bedrifter med høy kompetanse og kvalitet, og trakk frem miljøet som er bygd opp rundt AKVAFORSK siden 1971 som en suksesshistorie. Statsråden så også forskning i en videre sammenheng, og kommenterte at forskningsinnsats innen fiskeoppdrett var en sterk bidragsyter til at Norge i fjor satte eksportrekord av laks.

Omvisning
Statsråden fikk omvisning på forskningsstasjonen, og var innom respirasjonsavdelingen, avdeling for fôrmiddelevaluering og røntgenavdeling.

Respirasjonsavdelingen hun besøkte er trolig verdens mest avanserte system for å studere fiskens næringsbehov. Nofima har der mulighet til å føre svært nøyaktig kontroll med miljøet, slik at de kan måle fiskens utnyttelse av næringsstoff. Denne forskningen er essensiell for å kunne lage optimalt fôr til fisken, og å utnytte fôrressursene maksimalt.

Statsråden fikk også anledning til å se på prøvetaking av fisk i avdelingen for fôrmiddelevaluering. Der foregår mye av oppdragsforskningen Nofima utfører for fôrmiddelleverandører, fôrindustri og oppdrettsnæring. Avdelingen er strømlinjeformet og veldig effektiv.

Til sist var statsråden innom verdens mest avanserte røntgenutstyr for bruk på fisk. Statsråden viste stor interesse for spesialverktøyet, som først og fremst brukes til å kartlegge misdannelser gjennom fiskens livsstadier, og til å finne kritiske årsakssammenhenger. Dette er et viktig verktøy innen fiskevelferd, for å unngå produksjonslidelser på fisk.

 Produksjonsbiologi  

Relatert innhold