AKVAFORSK i Nofima

AKVAFORSK har inngått i det nye forskningskonsernet Nofima. Konsernet skal øke konkurransekraften for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien gjennom forskning i verdensklasse og leveranser av verdiskapende tjenester.

Det nye konsernet omfatter all virksomhet ved AKVAFORSK, Fiskeriforskning, Matforsk og Norconserv.

Nofima er operativt fra 1.1.2008.

Relatert innhold