Bergen – europeisk marin hovedstad

Bergen marine forskningsklynge er etablert. 700 forskerårsverk kobles sammen for å løse regionale, nasjonale og globale utfordringer innenfor klima, miljø, ressurser, teknologi og helse.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Klyngen er et bindende og strategisk samarbeid mellom åtte marine forskningsmiljø med virksomhet i Bergen.

– Vi har i Bergen unik kompetanse og kapasitet på marin forskning. Dette vil vi nytte til å løse store regionale, nasjonale og globale utfordringer. Gjennom et bindende og strategisk samarbeid tvinges vi til å dra sammen og vi vil få større slagkraft nasjonalt og internasjonalt, sier Peter M. Haugan, klyngens faglige leder og professor og leder for Geofysisk Institutt ved Universitetet i Bergen.

Christian Michelsen Research AS, Havforskningsinstituttet, Helse Bergen HF, Nansen senter for miljø- og fjernmåling, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES), Nofima (tidligere Fiskeriforskning), UNIFOB AS og Universitetet i Bergen inngikk i dag et forpliktende samarbeid under navnet Bergen marine forskningsklynge. Partnerne ser dette som et nytt skritt i retning av å realisere visjonen om "Bergen – en europeisk marin hovedstad".

Partnerne ønsker å styrke den faglige samordningen og profileringen ved å utnytte bedre eksisterende mangfold, kompetanse og infrastruktur innen marin forskning og utdanning. Hovedmålet er å styrke marin forskning, utdanning og utvikling og svare på regionale, nasjonale og globale utfordringer innen klima, miljø og ressurser, teknologi og helse.

– Forskningsmiljøene i Bergen stiller sterkere i kampen om å få større nasjonale og internasjonale prosjekt når vi samordner oss. Videre vil vi sammen kunne øke innovasjonsgraden for å svare på utfordringer i næringsliv og forvaltning. Vi vil også gjennom samordning kunne dra felles fordeler av investeringer i nytt utstyr osv. Felles synliggjøring skaper også mer ressurser i arbeidet med å rekruttere nye studenter og forskere fra inn og utland, sier klyngens leder Haugan.

Klyngens arbeid er initiert av direktørgruppen i styret, og vil drives frem av et faglig utvalg bestående av:

  • Anne A. Hageberg, Christian Michelsen Research AS
  • Reidar Toresen, Havforskningsinstituttet
  • Einar Svendsen, Havforskningsinstituttet
  • Alfred Halstensen, Helse Bergen
  • Johnny A. Johannessen, Nansen senter for miljø- og fjernmåling
  • Livar Frøyland, NIFES
  • Ola Flesland, NOFIMA (tidligere Fiskeriforskning)
  • Eystein Jansen, UNIFOB AS
  • Jarl Giske, Universitetet i Bergen
  • Peter M. Haugan, Universitetet i Bergen (Leder)

Nofima etablerer seg

Nofima er blant forskningsmiljøene som nå etablerer seg i Bergen marine forskningsklynge.

– Vi ser fram til å fortsette det gode samarbeidet vi allerede har etablert med flere institutter i klyngen, sier direktør for Ingredienser og marin bioprospektering i Nofima, Ola Flesland.

– Vi har store forventninger til at samarbeidet kan gi positive ringvirkninger for oss, og til at Nofima får et godt fotfeste i det marine forskningsmiljøet i Bergen, sier han.

Nofima har planer om å etablere seg på Marineholmen innen to år, og vil dermed også fysisk bli en del den marine forskningsklyngen som bygges opp der.

Relatert innhold