Bergen – europeisk marin hovedstad

Bergen marine forskningsklynge er etablert. 700 forskerårsverk kobles sammen for å løse regionale, nasjonale og globale utfordringer innenfor klima, miljø, ressurser, teknologi og helse.

Klyngen er et bindende og strategisk samarbeid mellom åtte marine forskningsmiljø med virksomhet i Bergen.

– Vi har i Bergen unik kompetanse og kapasitet på marin forskning. Dette vil vi nytte til å løse store regionale, nasjonale og globale utfordringer. Gjennom et bindende og strategisk samarbeid tvinges vi til å dra sammen og vi vil få større slagkraft nasjonalt og internasjonalt, sier Peter M. Haugan, klyngens faglige leder og professor og leder for Geofysisk Institutt ved Universitetet i Bergen.

Christian Michelsen Research AS, Havforskningsinstituttet, Helse Bergen HF, Nansen senter for miljø- og fjernmåling, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES), Nofima (tidligere Fiskeriforskning), UNIFOB AS og Universitetet i Bergen inngikk i dag et forpliktende samarbeid under navnet Bergen marine forskningsklynge. Partnerne ser dette som et nytt skritt i retning av å realisere visjonen om "Bergen – en europeisk marin hovedstad".

Partnerne ønsker å styrke den faglige samordningen og profileringen ved å utnytte bedre eksisterende mangfold, kompetanse og infrastruktur innen marin forskning og utdanning. Hovedmålet er å styrke marin forskning, utdanning og utvikling og svare på regionale, nasjonale og globale utfordringer innen klima, miljø og ressurser, teknologi og helse.

– Forskningsmiljøene i Bergen stiller sterkere i kampen om å få større nasjonale og internasjonale prosjekt når vi samordner oss. Videre vil vi sammen kunne øke innovasjonsgraden for å svare på utfordringer i næringsliv og forvaltning. Vi vil også gjennom samordning kunne dra felles fordeler av investeringer i nytt utstyr osv. Felles synliggjøring skaper også mer ressurser i arbeidet med å rekruttere nye studenter og forskere fra inn og utland, sier klyngens leder Haugan.

Klyngens arbeid er initiert av direktørgruppen i styret, og vil drives frem av et faglig utvalg bestående av:

  • Anne A. Hageberg, Christian Michelsen Research AS
  • Reidar Toresen, Havforskningsinstituttet
  • Einar Svendsen, Havforskningsinstituttet
  • Alfred Halstensen, Helse Bergen
  • Johnny A. Johannessen, Nansen senter for miljø- og fjernmåling
  • Livar Frøyland, NIFES
  • Ola Flesland, NOFIMA (tidligere Fiskeriforskning)
  • Eystein Jansen, UNIFOB AS
  • Jarl Giske, Universitetet i Bergen
  • Peter M. Haugan, Universitetet i Bergen (Leder)

Nofima etablerer seg

Nofima er blant forskningsmiljøene som nå etablerer seg i Bergen marine forskningsklynge.

– Vi ser fram til å fortsette det gode samarbeidet vi allerede har etablert med flere institutter i klyngen, sier direktør for Ingredienser og marin bioprospektering i Nofima, Ola Flesland.

– Vi har store forventninger til at samarbeidet kan gi positive ringvirkninger for oss, og til at Nofima får et godt fotfeste i det marine forskningsmiljøet i Bergen, sier han.

Nofima har planer om å etablere seg på Marineholmen innen to år, og vil dermed også fysisk bli en del den marine forskningsklyngen som bygges opp der.

Relatert innhold