Kan sjømat berge russiske kvinner?

Kan sjømat påvirke risikoen for at russiske kvinner kan få hjerte- og karsykdommer? Det ønsker forskere å finne ut.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Hjerte- og karsykdommer er den viktigste årsaken til at kvinner i Russland dør.

Nå ønsker Nofima (tidligere Fiskeriforskning) sammen med Universitetet i Tromsø og Universitetet i Arkhangelsk i et nytt forskningsprosjekt å se på sammenhengen mellom sjømat og hjerte- og karsykdommer i den nordlige delen av Russland.

Sammenligning

Det er stipendiat Natalya Petrenya som skal gjennomføre undersøkelsen, som er del av et treårig prosjekt.

– Det vi ønsker å sammenligne er kvinner som bor i byen Arkhangelsk, kvinner som bor ved kysten og kvinner fra urbefolkningen Nenetserne. Hovedfokus er hvilke risikoindikatorer for hjerte- og karsykdommer vi kan finne i disse gruppene når en ser på hvor mye sjømat de spiser.

I hver av gruppene skal det være om lag 200 kvinner. Blodprøver skal tas av samtlige. Her skal alle fettstoffene måles, inkludert kolesterol. I tillegg skal en sjekke nivåene på mengden av proteinene ApoA og ApoB i blodet. Disse proteinene brukes som indikatorer for om kvinna ligger i faresonen for å få hjerte- og karsykdommer.

Velger kvinner

Dødeligheten blant menn etter hjerte- og karsykdommer er enda større enn for kvinner. Så hvorfor da forske på kvinner og ikke menn?

– Svaret ligger langt opp i dagen, det sier professor Jon Øyvind Odland ved Universitetet i Tromsø og lege i Bodø.

– Kvinner har ansvaret for hele familien, for mattradisjoner og for innkjøp. Hvis vi kan finne at mat fra sjøen spiller en positiv rolle kan vi, for å si det litt stort, påvirke hele samfunnet om vi når fram til kvinnene, sier han.

Norske kvinner

Det pågår en stor undersøkelse om norske kvinner og kreft (NOWAC). I denne undersøkelsen blir det også undersøkt for risikofaktorer og hva disse kvinnene spiser.

– Ved også å samle data fra Russland, kan vi se om det er forskjeller både i positiv og i negativ retning. Sjømat spiller en viktig rolle i det vi spiser i nordområdene, og kan vi vise at den har positive utslag når det gjelder hjerte- og karsykdommer, ja da har vi kommet langt, sier Odland.

Kontaktpersoner

Professor Jon Øyvind Odland, tlf. 909 53 887

Forskningssjef Even Stenberg, dir. tlf. 77 62 90 89

Relatert innhold