Samarbeid for sunnere kjøttvarer

Nortura og Matforsk ønsker sunnere kjøttvarer til norske forbrukere og vil i tre år samarbeide for å utvikle kjøttsektoren gjennom forskning og utvikling.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Øyvind Fylling-Jensen

De to virksomhetene har høstet gode erfaringer gjennom tidligere samarbeid, og har inngått en ny samarbeidsavtale for tre år.

Proteinpølser for å motvirke fedmeepidemien kan bli et av resultatene av samarbeidet. I et stort forskningsprosjekt finansiert av EU, samarbeider Matforsk og Nortura om å utvikle pølser og andre blandede kjøttprodukter med høyt innhold av proteiner. Prosjektet har gitt helt ny kunnskap om hvordan proteiner i kjøttprodukter påvirker metthetsfølelsen. Det er et stort behov for å utvikle nye produkter og gi større valgfrihet etter hvert som oppmerksomheten om helse, sunnhet og riktig kosthold øker.

Felles nytte

– Matforsk er en viktig samarbeidspartner og kompetanseleverandør. Sammen kan vi utvikle kunnskap som næringen og norske forbrukere vil ha stor nytte av om 5-10 år, sier konserndirektør Ragnhild Solheim i Nortura.

Nortura ønsker å utvikle seg som en innovativ bedrift og være et lokomotiv innen norsk kjøttindustri, og en attraktiv partner overfor miljøer som driver forskning og utvikling.

Styrker næringskontakten

For Matforsk blir avtalen en viktig del av arbeidet med målrettet og styrket næringskontakt.

– Det er avgjørende for oss er å ha et tett samarbeid med industrien for å levere forskning som er nyttig for morgendagens mat. Nortura er offensiv og nyskapende og vil være en strategisk viktig samarbeidspartner, sier administrerende direktør ved Matforsk, Øyvind Fylling-Jensen.

Matforsk legger stor vekt på å ha et tett samarbeid med industrien både for å sikre en best mulig flyt av kompetanse fra forskningen ut i operativ virksomhet, og for å få direkte tilbakemeldinger om hvilken retning instituttet bør bevege seg.

Relatert innhold