Utfordringer og muligheter med offentlig finansierte demonstrasjonsanlegg

Offentlig finansierte demonstrasjonsanlegg er et viktig ledd i Norges strategiske fokus på bioøkonomi samt for å sikre bærekraftig næringsutvikling.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Skrevet av
Portrettbilde av Ragnhild Dragøy
Ragnhild Dragøy

Forskningssjef
Tlf.: +47 977 49 562
ragnhild.whitaker@nofima.no

Fiskeribladet

Innlegget stod opprinnelig på trykk i Fiskeribladet 20. juni 2018.

Det er behov for demonstrasjonsanlegg i flere typer industri, og disse anleggene vil ha behov for å utføre ulike prosesser. Et eksempel der demonstrasjonsanlegg brukes er reduksjon av matsvinn. Mye matsvinn er rester etter matproduksjon, og dette råstoffet egner seg i mange tilfeller ikke til mat direkte. Men man kan gjøre restene om til nye matprodukter, ingredienser i matprodukter eller til helsekost i form av tilskudd som kollagen, antioksidanter og bioaktive peptider.

Prosessene som brukes for dette blir i all hovedsak utviklet i liten skala. Når man skal steget videre opplever mange en enorm flaskehals.

Stor industri kan gjerne ha tilgang til slik infrastruktur, men for å prøve ut nye prosesser, må eksisterende prosesser stoppes, og nye prosesser introduseres, og tilgjengelig infrastruktur er ofte ikke tilpasset disse nye prosessene.

For akademia, forskningsinstitutter og små start-ups foregår forskning og utvikling i liten skala. Når man skal kjøre gjennom tonnevis av rå-masse, er det få tilgjengelige alternativer.

Kostbart

Infrastruktur til å kjøre store prosesser koster lett opp mot 100 millioner kroner og dette er mye å satse dersom man ikke vet om produktet overlever skalering eller vil oppnå en tilstrekkelig markedsandel for å dekke investeringskostnadene. Dette fører at mye forskning og utvikling svinner hen i «dødens dal».

Det er her offentlig finansierte demonstrasjonsanlegg kan spille en viktig rolle. De skal fungere som åpne, nøytrale og fleksible anlegg der en prosess kan prøves ut. De skal besitte flere ulike typer infrastruktur, og kunne utføre mange ulike prosesser.

I et slik anlegg kan uttester finjustere prosessen i stor skala, gjøre nødvendige endringer, teste en prototype i markedet og vurdere justeringer basert på tilbakemeldinger fra kunder. Man kan vurdere hvilken infrastruktur som vil være nødvendig dersom man skal bygge eget anlegg.

Næringsutvikling

I sum er slike demonstrasjonsanlegg viktige i næringsutvikling. De er ekstremt dyre i drift, og det er høy risiko å bygge dem, derfor er det også viktig at det offentlige er med å finansiere dem, slik at risiko reduseres og at anleggene faktisk etableres.

Det finnes mange anlegg i Norge allerede. Noen har veldig lite støtte og andre har mer. Det er viktig at disse kan gå sammen og dele erfaringer, løsninger og utfordringer slik at de neste anleggene blir en forbedring av eksisterende anlegg eller noe som dekker et udekket behov.

Jeg mener er det enormt viktig for næringsutvikling og kommersialisering av forskningsresultater at anleggene bygges, at risikoen reduseres ved hjelp av offentlige midler, og at støtten er slik at anleggene seg imellom ikke må konkurrere, men samarbeide slik at vi kan gjøre det beste for å hjelpe nye og eksisterende næringer i Norge.

Relatert innhold

  • Meninger