Foto: Håvard Boge © Nofima

Tørrfisk – en suksesshistorie

KRONIKK

I seks generasjoner har familien til Ole Olsen i Sund i Lofoten levd av tørrfisk. Utsiktene synes lyse når familien Olsen nå er i gang med å utvikle selskapet SUFI AS videre. Også lokalsamfunnet nyter godt av ringvirkningene hjørnesteinsbedriften skaper, viser tall fra pågående ringvirkningsanalyse i tørr- og saltfisknæringen som gjennomføres av Nofima.

Skrevet av
Portrettbilde av Roy Robertsen
Roy Robertsen

Seniorforsker
Tlf.: +47 906 80 275
roy.robertsen@nofima.no

Bedriften kjøpte varer og tjenester for nesten 100 millioner i 2018. Mye av dette er penger som er brukt lokalt.

Selv om tørrfisken er en tradisjonell næring i Norge, er den på ingen måte utdatert eller umoderne. Tvert imot. Tørrfisknæringen bidrar med helårs arbeidsplasser og tilflytting, også fra personell med høyere utdanning. Innovasjon er viktig og leder til vekst og utvikling, også i tradisjonelle næringer. Det er SUFI AS et godt eksempel på.

Ringvirkninger og aktivitet

Det var 29 selskaper med tørrfiskproduksjon som hovedvirksomhet i Norge i 2017. Samlet hadde de en omsetning på 1,4 milliarder kroner (Kilde: Driftsundersøkelsen, Nofima). Av denne omsetningen var 1,3 milliarder hos aktører lokalisert i Lofoten og Vesterålen, og aktiviteten har stor betydning for flere lokalsamfunn i regionen, både direkte og gjennom ringvirkningene den gir.

Av de 29 selskapene er SUFI AS i Sund i Lofoten en av aktørene som skaper ringvirkninger og aktivitet på et lite sted med cirka 100 innbyggere. Selskapet ble stiftet i 1995, og er heleid av Ole Olsens far Ståle Olsen. Familien på Sund i Lofoten har imidlertid drevet tørrfiskproduksjon i seks generasjoner, og har derfor sterke røtter i næringen. Nylig har SUFI etablert datterselskapet REAL Lofoten, som skal produsere utvannet tørrfisk for forbrukermarkedet, noe som vil bidra til ytterligere helårs arbeidsplasser i lokalsamfunnet.

Økt omsetning

Eksportstatistikken viser at det ble eksportert tørrfisk fra Norge for cirka 861 millioner kroner i 2017, mens eksportverdien var økt til 959 millioner i 2018 (Kilde: Sjømatrådet).
I 2018 hadde bedriften til Ståle Olsen som sysselsatte 16 årsverk, en verdiskaping på 22,5 millioner. Det utgjør solide 1,5 million pr årsverk. SUFI kjøpte varer og tjenester for nærmere 100 millioner og hadde driftsinntekter på 108 millioner.

Året 2018 var et svært positivt år, men utviklingen har generelt vært positiv for hjørnestensbedriften i Sund. Sysselsettingen har vokst i tråd med omsetningsveksten og utgjorde 16 årsverk og i overkant av 30 ansatte i løpet av 2018.

Viktig for mange

SUFI AS er viktig for folk og samfunnsliv i Sund, men selskapet er også viktig for sine leverandører. Bedriften kjøpte altså varer og tjenester for nesten 100 millioner i 2018 og mye av dette er lokalt. 80 millioner er kjøp i Nord-Norge. Cirka 60 millioner av dette fra leverandører i Nordland. (Kilde: Nofima AS)

Naturlig nok er kjøp av fisk en stor post, da dette er råstoffet for tørrfiskproduksjonen. Allikevel utgjør andre varer og tjenester millionbeløp. 45 prosent av innkjøpene skjer fra leverandører i lofotkommunene, noe som viser hvilken lokal betydning næringsvirksomheten har.

Fortsatt vekst – og flere ansatte

Så langt i 2019 har tørrfiskbedriften fortsatt veksten. Omsetningen i selskapet har allerede passert fjoråret med god margin, og antall ansatte har økt. I tillegg har nysatsingen REAL Lofoten og helårs tørrfiskproduksjon gitt flere arbeidsplasser innen salg og markedsføring. Dette gir tilflytting til kommunen og solide ringvirkninger i lokalsamfunnet.

Hva er så nøkkelen til den gode utviklingen? For fortsatt vekst er man er avhengig av gode rammebetingelser fra både lokale og nasjonale myndigheter for å kunne utvikle seg positivt. Så langt har dette vært en suksessfaktor i Sund i Lofoten og avgjørende for SUFIs vekst. I utviklingsarbeidet har bedriften mottatt støtte fra omstillingsorganisasjonen Flakstad Utvikling, Innovasjon Norge og SkatteFUNN de senere år, hvilket er svært viktig for at bedriften skal kunne satse på innovasjon og utvikling.

Det er også et myndighetsansvar, og strengt nødvendig for fortsatt utvikling, å sørge for markedsadgang til de etablerte tørrfiskmarkedene i Italia og ikke minst Nigeria.

Relatert innhold

  • Meninger