Arkiv for «Meninger»

Viser 51–60 av 70

Tilgang på råstoff til hvitfiskindustrien

I mange tiår har hvitfiskindustrien hatt utfordringer med manglende tilgang på råstoff til foredling i store perioder av året. Det har vært og er fortsatt tema for innlegg på konferanser, i debatter mellom fiskere og industri, i politiske diskusjoner og i ulike offentlige utredninger og planer. Noen tiltak er iverksatt. De viktigste gjenstår:

Rask utvikling i feil retning

Lakseoppdrett fikk sitt gjennombrudd da merder ble tatt i bruk i 1967, og siden har denne enkle teknologien gjort Norge til verdensledende på dette området. Men nå har åpne merder kommet i vanry og vi bruker store midler på å utvikle alternative oppdrettsmetoder. Denne kursendringen er dårlig fundert, den styrkes av sterke økonomiske insentiver og den har ledet oss inn på et spor der vi undergraver lønnsomheten i lakseoppdrettet samtidig som vi utvikler teknologi som passer bedre for våre konkurrenter i utlandet enn for oss.

Det vanskelige tredjetrinnet

Verdens fiskeriforvaltning har tre nivå. Første trinnet har som mål å få slutt på overfiske. Andre trinnet har som mål å øke lønnsomheten i fiskeriene. Det tredje trinnet har som mål å unngå verditap og matsvinn. 2019 blir et spennende år i norske fiskerier. Et nytt og moderne kvotesystem skal utformes. Debatten rundt det nye kvotesystemet tyder på at vi i Norge ikke er kommet lengre enn til det andre trinnet.

«Språkforskning» for fremtidens havbruk

Tenk deg at du var en fisk i oppdrett og ikke kunne uttrykke hvordan du hadde det eller hva du ønsket. At du bare måtte godta situasjonen du var satt i. Frustrerende tanke, ikke sant?

Ingen skrupler for matsvindel i Kina

Debatten om omdømmet til norsk torsk har gått høyt etter at den franske kanalen France 5 i en TV-dokumentar denne uken avslører hvordan norsk torsk sendes til Kina og fylles med kjemiske tilsettingsstoffer og vann, før den returneres til Europa. Etter å ha besøkt landet som markedsforskere for mat, kan vi slå fast at det i Kina ikke synes å være noen skrupler for matsvindel.

Dårlig kvalitet på fisk fra kystflåten – hva så?

I 2017 la Norges Råfisklag fram resultatene av sitt kvalitetstilsyn. Her ble det dokumentert at kvaliteten fra kystflåtens landinger av fersk fisk varierer og at en stor andel har redusert kvalitet.

Enden på visa eller nye muligheter i Japan?

Japan er det viktigste markedet for norsk makrell. Faktisk så viktig at norske makrellaktører har tilpasset fisket og produksjon til japanernes preferanser. De fisker når den har ønsket fettinnhold, som har ført til at mesteparten av norsk makrell fangstes over kort tidsrom.

Jakta på ressursrenten

Høstjakta er i gang. På den fiskeripolitiske arenaen er det først og fremst ressursrenta det jaktes på. Både næringsaktører og myndigheter deltar. Ryktene sier at ressursrenta er stor og lett tilgjengelig. Her skal vi se litt nærmere på hvordan ressursrenta oppstår, hvor den høstes i dag og hvordan myndighetene kan få tak i deler av den.

Viser 51–60 av 70