Arkiv for «Meninger»

Viser 51–60 av 76

Hva bør vi egentlig spise?

Bærekraft er et begrep som omfatter både matproduksjon og konsum av maten vi produserer. Det er derfor viktig å ta hensyn til begge deler når en snakker om planeten og helsen vår.

Laks på land?

Her er fem grunner til å være betinget optimist til oppdrett på land.

Kulinarisk bakemagi – autolyse

Bakerens viktigste ingrediens er melet. Uten melet hadde vi vært arbeidsløse alle vi som jobber i bakerbransjen, møllerbransjen og innen cerealforskningen.

Tilgang på råstoff til hvitfiskindustrien

I mange tiår har hvitfiskindustrien hatt utfordringer med manglende tilgang på råstoff til foredling i store perioder av året. Det har vært og er fortsatt tema for innlegg på konferanser, i debatter mellom fiskere og industri, i politiske diskusjoner og i ulike offentlige utredninger og planer. Noen tiltak er iverksatt. De viktigste gjenstår:

Rask utvikling i feil retning

Lakseoppdrett fikk sitt gjennombrudd da merder ble tatt i bruk i 1967, og siden har denne enkle teknologien gjort Norge til verdensledende på dette området. Men nå har åpne merder kommet i vanry og vi bruker store midler på å utvikle alternative oppdrettsmetoder. Denne kursendringen er dårlig fundert, den styrkes av sterke økonomiske insentiver og den har ledet oss inn på et spor der vi undergraver lønnsomheten i lakseoppdrettet samtidig som vi utvikler teknologi som passer bedre for våre konkurrenter i utlandet enn for oss.

Det vanskelige tredjetrinnet

Verdens fiskeriforvaltning har tre nivå. Første trinnet har som mål å få slutt på overfiske. Andre trinnet har som mål å øke lønnsomheten i fiskeriene. Det tredje trinnet har som mål å unngå verditap og matsvinn. 2019 blir et spennende år i norske fiskerier. Et nytt og moderne kvotesystem skal utformes. Debatten rundt det nye kvotesystemet tyder på at vi i Norge ikke er kommet lengre enn til det andre trinnet.

«Språkforskning» for fremtidens havbruk

Tenk deg at du var en fisk i oppdrett og ikke kunne uttrykke hvordan du hadde det eller hva du ønsket. At du bare måtte godta situasjonen du var satt i. Frustrerende tanke, ikke sant?

Viser 51–60 av 76