Arkiv for «Meninger»

Viser 11–20 av 76

Mer miljøvennlig laks

Det finnes allerede gode løsninger som kan sørge for mindre klimagassutslipp fra lakseeksport. Utfordringen er å få kundene til å akseptere disse, skriver kronikkforfatterne.

Digitalisering øker kvaliteten på forsøk

Vi må forstå fortiden, adressere nåtiden og kunne forutse fremtiden. For å oppnå dette er det grunnleggende at vi digitaliserer akvakulturforskningen og næringen.

KRONIKK: Etisk fangst

I dyrevernloven heter det at «dyr ikke skal lide unødig» – men hva betyr dette i fiskeriene?

Med offentlige midler kan målet om soyafritt oppdrettsfôr raskere nås

En rekke organisasjoner og politiske partiet tar til orde for å redusere klimaavtrykket og miljøbelastningen ved bruk av soya. Blant dem er Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og MDG som nylig ga ut rapporten «Fire samfunnsoppdrag for en rettferdig grønnvekst». Partiene vil gjøre Norge uavhengig av soya og skape norsk fôrproduksjon til et industrieventyr. Raskeste vei til målet er med offentlige forskningsmidler som kommer alle selskapene til gode.

KRONIKK: Det er bedre med en forsker på skjermen enn ingen på talerstolen

Alle store konferanser og messer er avlyst på grunn av korona-viruset. I mellomtiden produseres det ny kunnskap for fiskerinæringene som skulle vært formidlet på Nor-Fishing og andre arenaer. Formidlingen må ikke stoppe, og derfor er det bedre med en forsker på skjermen enn ingen på talerstolen.

Viser 11–20 av 76