Norsk filetindustri har slitt med å få tak i fersk råstoff hele året.
Norsk filetindustri har lenge slitt med å få tak i fersk råstoff hele året. Foto: Ole Åsheim © Nofima

KRONIKK: Hvorfor ferskfisken ikke redder filetindustrien

Tint fisk kan være løsningen til å skaffe fiskeindustrien råstoff hele året, skriver kronikkforfatteren.

Skrevet av
Portrettbilde av Morten Heide
Morten Heide

Forsker
Tlf.: +47 908 49 530
morten.heide@nofima.no

Fiskeribladet

Kronikken var først publisert hos Fiskeribladet 21. august 2020.

Jeg har jobbet snart 20 år som markedsforsker på sjømat. Ett tema som ofte har gjentatt seg er at fersk fisk (torsk), skal redde norsk filetindustri. Dette fordi utfordringen for mange foredlingsbedrifter er at ferskt råstoff av god kvalitet bare er tilgjengelig i deler av året.

Fiske utenom sesongene

Dagens «løsning» på dette er å strekke sesongene ved å stimulere til å fiske utenom de tradisjonelle sesongene, som levendefiskordningen og ferskfiskordningen er eksempler på. Jeg trodde i mange år selv at dette kunne løse utfordringene til filetindustrien, men har etter hvert kommet til den erkjennelse at dette ikke fungerer i praksis.

I starten av min karriere forsket jeg i flere år på markedet for oppdrettstorsk. Både restaurantsegmentet i inn- og utland, samt utenlandske forbrukere, ga gode tilbakemeldinger på dette produktet. Det passet godt inn i en foredlingsstrategi med ferskt råstoff som et naturlig supplement til villfisk i deler av året når vill torsk ikke var tilgjengelig. Nesten all oppdrettstorsk ble solgt fersk.

Oppdrettstorsk og levendelagring

Men oppdrettstorsken ble i svært liten grad brukt i norsk foredlingsindustri. Og når prisene på vill torsk kollapset i 2008-2009, samtidig som eksporten av oppdrettstorsk nådde 10.000 tonn, gikk omtrent hele torskeoppdrettsnæringen konkurs. Etter dette har levendelagring av villtorsk økt, men ikke så mye som mange hadde håpet på. Også her blir fisken eksportert fersk i deler av året som det er lite villfangst. Levendelagret torsk blir heller ikke anvendt av norsk foredlingsindustri.

Den viktigste årsaken til at hverken oppdrettet eller levendelagret torsk har blitt anvendt i norsk foredlingsindustri, er at disse produktene blir solgt i perioder der markedet har relativt høy betalingsvillighet for torsk. Og da lønner det seg å selge torsken hel til utlandet og ikke til norsk foredlingsindustri.

Kvotetillegg

En annen ordning er ferskfiskordningen, som innebærer at fartøy som lander all fangst fersk får et kvotetillegg på torsk. I 2020 startet denne ordningen 13. april, med andre ord når de tradisjonelle torskefiskeriene er på hell. En del av filetindustrien anvender dette råstoffet, men en vesentlig andel eksporteres sløyd hodekappet.

Konklusjonen på dette er at de fleste forsøk på å strekke sesongene for å gjøre fersk torsk tilgjengelig for norsk filetindustri større deler av året i stor grad har feilet. Det er mer lønnsomt å eksportere fisken, og filetindustrien sliter fortsatt med lav lønnsomhet.

Er det da umulig å drive foredling av torsk hele året i Norge?

Fryst råstoff

Ser man til utlandet, finnes det mange eksempler på filetbedrifter som driver helårig produksjon av torskefilet.

I Polen og Baltikum ligger flere filetfabrikker som holder åpent døgnet rundt. Disse bruker fryst torsk som råstoff på grunn av forutsigbarheten dette gir, og selger tinte filetprodukter til store deler av EU.

De har råstoff av god kvalitet tilgjengelig hele året, og trenger ikke ta hensyn til dårlig vær, dårlig kvalitet, uforutsigbare råstoffpriser og utfordringer med hvor mye fisk de har å selge fra dag til dag. De kan produsere akkurat så mye fisk som de klarer å selge, og har lite problemer med svinn, klager og permitterte ansatte.

Tint hvitfisk

Markedsmessig dominerer tint hvitfisk dagligvarehandelen i Storbritannia, Tyskland, Benelux-landene og faktisk også Norge. For hvis du går i en norsk butikk og kjøper torskefilet utenom skreisesongen, er det svært sannsynlig at du kjøper tint fisk. Tint hvitfisk er også på full fart inn i andre deler av det europeiske markedet.

Jeg mener at hvis vi skal ha en filetindustri i Norge, bør vi vurdere å utvikle helårig lønnsom drift basert på både fersk og fryst råstoff. For eksempel kan det være mulig å skape høyere betalingsvilje for norskprodusert fisk gjennom en bevisst satsing på bedre metoder for frysing og tining, koblet med stabilt høy kvalitet og målrettet markedsføring.

Les mer om:

Relatert innhold

  • Meninger