Ferdige matretter viser sterk vekst i Japan, mens tradisjonelle produkter er i tilbakegang. Foto: Nofima

Enden på visa eller nye muligheter i Japan?

Japan er det viktigste markedet for norsk makrell. Faktisk så viktig at norske makrellaktører har tilpasset fisket og produksjon til japanernes preferanser. De fisker når den har ønsket fettinnhold, som har ført til at mesteparten av norsk makrell fangstes over kort tidsrom.

Fiskeribladet

Dette innlegget stod også på trykk i Fiskeribladet 5. november 2018.

De japanske matvanene er imidlertid i endring og det er det flere grunner til.

Vi dro til Japan for å få en bedre forståelse for makrellmarkedet. I likhet med for eksempel Norge, faller sjømatkonsumet. Samtidig øker konsumet av kjøtt. Til tross for at makrell er et lavprisprodukt i Japan, er kylling billigere. Det betyr skarp konkurranse.

Eldre befolkning

Samtidig er det forventet at befolkningen i Japan vil reduseres med 40 millioner de neste 30 årene, og det blir flere eldre (OECD). Familiene blir mindre og det blir stadig mer vanlig med husholdninger på en eller to personer. De trenger produkter som er tilpasset mindre husholdninger.

Videre har japanere lange arbeidsdager og ofte lang pendling til jobb. Vi ble forklart at det ikke er uvanlig å være borte fra hjemmet fra seks eller syv om morgenen til elleve på kvelden.

Da trenger forbrukerne mat som er lett tilgjengelig, både i form av enkel tilberedning og forpakninger som passer for å spise på farten. Produktene må også være tilgjengelig i butikkene hvor forbrukerne befinner seg.

I Japan taper supermarkedene terreng til nærbutikk og netthandel. De er gjerne plassert lenger unna, hvor billigere og større landområder gjør at de kan tilby et stort utvalg til lave priser. Men hvem har vel tid til å dra dit, når de er borte hele dagen?

Ferdige matretter

Ferdige matretter viser sterk vekst, mens tradisjonelle produkter er i tilbakegang. Ut fra våre observasjoner virket kjøttindustrien å ha kommet lenger i sin tilpasning til endringen i markedet, og det kan være litt av årsaken til at sjømatkonsumet faller.

Vi fikk smake spiseklare makrellprodukter som fremstod tørre og lite attraktive, sammenlignet med tradisjonelt tilberedt makrell eller den visuelle kvaliteten til kylling. Salgstallene viser at produktene heller ikke overbeviser forbrukerne.

– Grip mulighetene

Billigere arbeidskraft gjør at produksjon av spiseklare makrellprodukter foregår i ulike sør-øst asiatiske land. Det har en rekke utfordringer; tilgang på gode produksjonslokaler, kunnskap hos arbeidstakerne og viktig infrastruktur.

Utviklingen kan virke dyster, men vi mener norsk makrellnæring bør se en gang til på denne muligheten.

Det kan være andre egenskaper på råstoffet som gir bedre spiseklare produkter. For eksempel kan produkter av rå makrell kreve et annet fettinnhold enn den som skal grilles. Det gir differensieringsmuligheter for fisken som fanges.

Produksjon i Norge har fordel med tanke på kunnskap, effektivitet og sikker kvalitet. Å utvikle nye produkter krever bedre koordinering av hele produksjonskjeden. Da åpnes det opp for nye posisjoner og større eierskap over produktet frem til forbruker.

Relatert innhold

  • Meninger