Arkiv for «Meninger»

Viser 1–10 av 78

Hvorfor er det viktig å sikre framtiden til lukkede lakseanlegg i sjø?

Regjeringen fremmer en teknologinøytral holdning når de vil at Norge skal femdoble produksjonen av oppdrettsfisk innen 2050. Det høres fleksibelt ut. Men havbruksstrategien sier lite om de reelle mulighetene til å satse på en av de mest åpenbare teknologiene: semilukkede anlegg i sjø.

Selge sjømat på nett?

Aldri før har så mange forbrukere kjøpt matvarene sine på internett. Viktige markeder for norsk sjømat, slik som Frankrike, England, Spania, Kina, Sør-Korea, men også Norge, rapporterer om formidabel oppgang i netthandel av dagligvarer etter at koronapandemien brøt ut. Hvordan kan sjømatnæringen utnytte denne trenden når vi kommer tilbake til normalen?

Mer klimavennlig transport av norsk laks

Det finnes både kortsiktige og mer langsiktige tiltak for å gjøre transporten av norsk laks mer miljøvennlig. Ved å transportere filet i stedet for hel fisk kan klimaavtrykket til trailertransporten reduseres med omtrent 25 %. Går man over fra fly- til båttransport til oversjøiske markeder kan klimaavtrykket fra transporten reduseres med over 90

Jobber hardt for å knekke koden

Avskjær fra filetering av fisk er et ypperlig råstoff til produksjon av proteinpulver – eller proteinhydrolysater, som det kalles på fagspråket. En utfordring er at dette pulveret som regel har en sterk smak og lukt, som begrenser bruk til menneskemat. Nå gir kombinasjonen av fagfeltene kjemi og sensorikk grunn til optimisme.

Fullkost eller nullkost i barnehagene etter korona?

En rekke kommuner melder at de har droppet mattilbudet i barnehagen som en følge av smitteverntiltakene mot covid-19. Andre opprettholder matservering for å redusere smitterisikoen. Hvorfor er det så ulik praksis mellom barnehagene, og hva vil det si for barnas kosthold?

Nordmenn kan deles inn i fem forbrukergrupper. Hvem er du?

Hva bør vi spise – og hvordan skal vi fristes til å velge det som er best for oss og for planeten? Vi vet at vi ikke bør kaste mat og vi vet at vi bør spise mer grønnsaker, men vi er mange som ikke gjør som vi bør. Forskere stiller derfor spørsmålet: Hva skal til for å få oss til å ta de valgene som er bra for oss og for planeten?

Viser 1–10 av 78