Arkiv for «Meninger»

Viser 1–10 av 73

Mer klimavennlig transport av norsk laks

Det finnes både kortsiktige og mer langsiktige tiltak for å gjøre transporten av norsk laks mer miljøvennlig. Ved å transportere filet i stedet for hel fisk kan klimaavtrykket til trailertransporten reduseres med omtrent 25 %. Går man over fra fly- til båttransport til oversjøiske markeder kan klimaavtrykket fra transporten reduseres med over 90

Jobber hardt for å knekke koden

Avskjær fra filetering av fisk er et ypperlig råstoff til produksjon av proteinpulver – eller proteinhydrolysater, som det kalles på fagspråket. En utfordring er at dette pulveret som regel har en sterk smak og lukt, som begrenser bruk til menneskemat. Nå gir kombinasjonen av fagfeltene kjemi og sensorikk grunn til optimisme.

Fullkost eller nullkost i barnehagene etter korona?

En rekke kommuner melder at de har droppet mattilbudet i barnehagen som en følge av smitteverntiltakene mot covid-19. Andre opprettholder matservering for å redusere smitterisikoen. Hvorfor er det så ulik praksis mellom barnehagene, og hva vil det si for barnas kosthold?

Nordmenn kan deles inn i fem forbrukergrupper. Hvem er du?

Hva bør vi spise – og hvordan skal vi fristes til å velge det som er best for oss og for planeten? Vi vet at vi ikke bør kaste mat og vi vet at vi bør spise mer grønnsaker, men vi er mange som ikke gjør som vi bør. Forskere stiller derfor spørsmålet: Hva skal til for å få oss til å ta de valgene som er bra for oss og for planeten?

Avl kan gi oppdrettsreker bedre helse

Vi har brukt genomteknologi for å styrke den hvite stillehavsrekens resistens mot White Spot Syndrome Virus (WSSV), en alvorlig sykdom som påvirker rekeindustrien globalt. Ved å bruke genomisk seleksjon har vi påvist at vi raskt kan høyne nivået på sykdomsresistens hos hvit stillehavsreke.

Mer miljøvennlig laks

Det finnes allerede gode løsninger som kan sørge for mindre klimagassutslipp fra lakseeksport. Utfordringen er å få kundene til å akseptere disse, skriver kronikkforfatterne.

Digitalisering øker kvaliteten på forsøk

Vi må forstå fortiden, adressere nåtiden og kunne forutse fremtiden. For å oppnå dette er det grunnleggende at vi digitaliserer akvakulturforskningen og næringen.

Viser 1–10 av 73