Stifinneren

Arbeidet som Britt Kristin Reiten gjør hver dag, følges med stor interesse av oppdrettsnæringen. Kanskje er hun akkurat nå i ferd med å løse svært mange av næringas utfordringer.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Britt K. Megård Reiten
Britt K. Megård Reiten

Forskningstekniker
Tlf.: +47 915 70 251
Britt.Reiten@Nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Merete Kaspersen
Merete Kaspersen

HR Rådgiver
Tlf.: +47 902 90 036
merete.kaspersen@nofima.no

Britt har jobbet i Nofima siden 2007. Hun jobber som forsøkstekniker og beskriver hverdagen sin som ekstremt variert og lærerik. Den inneholder også mye spenning fordi forskningen hun deltar i virker å sende oppdrettsnæringen stadig nye steg framover.

– Jeg har fulgt næringen siden midten av 90-tallet, har fått være med på veldig mye forskjellig og opplevd den utrolige utviklingen som har skjedd siden da og som fortsatt pågår. De senere årene har jeg jobbet med resirkulering. Det betyr at vi renser vannet fisken vokser opp i og bruker det flere ganger. Det kan tyde på at fisk som har vokst opp i resirkulert vann er mer robust enn fisk som har gått i gjennomstrømningsanlegg, sier Britt.

Kontroll på alt

Vannet renses for partikler og blir deretter kjørt inn i biofiltre for å fjerne urinstoffer fra fisken. Biofilteret består rett og slett av bakterier som omdanner urinstoff, slik at vannet ikke blir giftig for fisken. Videre luftes vannet for å fjerne CO2, som er en gass som produseres av fisken under vekst. CO2 er også skadelig ved høye konsentrasjoner. Vannet er deretter klart for å brukes på nytt.

– En av fordelene i et slikt anlegg er at en lettere kan ha kontroll på vannet som tilføres fisken, og på vannet du slipper i avløp. En trenger så lite nytt vann, at alt vann inn og ut av anlegget kan behandles. I et resirkuleringsanlegg har du også bedre kontroll på vanntemperaturen og kan få fisken til å vokse fortere, forklarer Britt.

Hun sørger for å ha kontroll på de ulike prosessene som inngår i forskningen. Erfaringsmessig betyr det at hun får bruk for det meste av sine egenskaper og litt til.

– Det hjelper å ha en Pippi Langstrømpe-innstilling til det som måtte dukke opp underveis: «Det har jeg aldri prøvd før, så det er jeg sikkert god til», smiler hun.

Lærer seg alt

For eksempel er hun både rørlegger, elektriker og snekker om det skulle trenges. Hvis det dukker opp noe hun aldri har vært med på før og trenger hjelp fra andre fagfolk, kan du stole på at hun står tett ved for å observere og tilegne seg metoder hun kan bruke senere. Britt sliter med å beskrive en helt vanlig dag, fordi hun ikke har så mange vanlige dager.

– Det det blir litt for lite av er ren kontortid. Det skulle jeg gjerne hatt mer av faktisk, smiler hun.

Har hånd om framtida

Per dato er det lov å ha fisk på land fram til den er ett kilo tung. Kanskje vil det etter hvert bli mulig å kjøre den på land hele tiden, men det krever enormt store anlegg. Foreløpig er det snakk om å forlenge fasen på land, før fisken settes ut til anlegg i sjø. Ett konsept som det også forskes mye på, er såkalt semi-lukkede anlegg i sjø. Her er det mange ulike varianter som er under utprøving. I prinsipp er dette lukka enheter som står i sjø, hvor det pumpes vann inn til fisken. Hovedmålet her er å redusere eller unngå lus på fisken. Har vært så heldig å få vært med på mange prøveuttak på slike anlegg. Det er lærerikt å få komme seg ut til kommersielle aktører, å få et innblikk i deres hverdag.

– Det er så spennende det vi gjør nå, også fordi det har så stor aktualitet og interesse i næringa.

Hun har på mange vis en hånd med i framtida for det som er i ferd med å bli en av Norges viktigste næringer. Samtidig beholder hun evnen til å la seg fascinere av det hun får delta i, og trives godt med å jobbe med ulike fagfolk.

– Det er alltid mulig å lære nytt og å utvikle seg. Det er det viktigste i denne jobben for meg. Det å hele tiden få lære nye ting, gjør at jeg trives.

MIN KARRIEREVEI:

BRITT KRISTIN MEGÅRD REITEN (47)

FORSØKSTEKNIKER, NOFIMA SUNNDALSØRA

1985 – 1988 : Videregående skole, Surnadal

1988 – 1990: Videregående utdanning i Akvakultur, Averøy

1990 – 1993: Fiskerøkter/tekniker Apodes AS. (Resirkulert anlegg for produksjon av ål.)

1994 – 1997: Høgskolekandidat i Akvatisk biologi, samt grunnfag biologi, Høgskolen i Ålesund

1998 – 2000 Fiskerøkter ved Halsa Fiskeoppdrett AS, Halsa. Sjøanlegg for produksjon av laks.

2001 – 2007 Hjemmeværende med ansvar for små barn.

2008- Forsøkstekniker, Nofima Sunndalsøra

ØYEBLIKKET SOM DEFINERTE KARRIEREN:

Var skolelei etter å ha fullført videregående i Surnadal. Ville rette meg inn mot et mer praktisk yrke og ble en del av ei næring i kraftig frammarsj.