Næringstraktøren

Jens-Erik Dessen (30) har arbeidserfaring både som forsker og ansatt i næringen, en kombinasjon som er viktig for jobben han gjør i Nofima.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Jens-Erik Dessen
Kontaktperson
Portrettbilde av Merete Kaspersen
Merete Kaspersen

HR Rådgiver
Tlf.: +47 902 90 036
merete.kaspersen@nofima.no

Det som begynner som en helt vanlig kontordag på Ås, kan fort ende ute på kanten av en oppdrettsmærd i Nord-Norge.

– Det er vanskelig å forutse hvordan en uke kan bli. I prinsippet kan du ha planlagt vanlige kontoruker, men plutselig skjer det noe ved et av anleggene hvor vi driver storskala forskningsprosjekt, så da må du bare ut dit for å ta prøver av fisken, forklarer forskeren.

Gutten fra Røyken har hele oppveksten vært interessert i fisk og fiske. Fortsatt tilbringer han gjerne fritiden med å lure sjøørreten til å bite på. Han er egentlig ikke så verst, Jens-Erik, når det handler om å få fisk til å spise.

Tar doktorgrad

– Hovedområdet mitt er ernæring og produksjonsbiologi for laksefisk i sjø. Jeg tar nå doktorgrad ved NMBU i tilknytning til prosjektene og datagrunnlaget jeg har her på Nofima, forteller han.

Forskningen han har deltatt i er allerede implementert hos noen næringsaktører. Forsøk viste nemlig at ved å endre på fettmengde kontra proteininnhold i laksefôret, ble fisken mindre syk. Faktisk halverte de dødeligheten på laksefisken i enkelte forsøk. Med andre ord bidrar Jens-Eriks forskning til til stor og relativt umiddelbar verdiskapning.

Storskalaforsøk

Akkurat nå er han involvert i et storskalaforsøk om strategisk fôring som pågår i tre regioner, både nord, midt og sør i Norge, og ser hvor nyttig det er å ha nettverk i de ulike miljøene. Han har jobbet en kort periode i Lerøy som driftsbiolog før han fikk tilbud om å komme til Nofima.

– Kanskje spesielt siden jeg har den erfaringa jeg har fra næringa, synes jeg det er ekstra spennende med næringsrelaterte spørsmål: Det å hele tiden løse problemer som næringa sliter med, eller gjøre små forbedringer som kan gi stor effekt.

Reiser mye

En vanlig arbeidsdag i Nofima kan være så mangt, og det er blant de tingene som passer Jens-Erik Dessen veldig godt akkurat nå. Han får reist en del rundt i landet, og ser forskjellene mellom sør og nord i hvordan drive oppdrett. Det handler om miljøpåvirkning, vanntemperatur, tilgang på lys og mørke, vær og vind. Samtidig omfavner han arbeidsmiljøet på Ås, hvor det å bevege seg mellom kontorer og søke råd og kunnskap fra kollegaer, er en del av arbeidshverdagen.

– Vi driver hverandre framover gjennom å diskutere åpent med hverandre, det setter jeg veldig pris på, sier Jens-Erik Dessen.

MIN KARRIEREVEI

JENS-ERIK DESSEN (30)

2002-2005: Røyken videregående skole

2005-2006: Militæret, Sjøforsvaret

2006-2009: Bachelor i akvakulturvitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

2009-2011: Master i akvakultur, NMBU

2010-2011: Forskningstekniker, Senter for fiskeforsøk, NMBU

2011-2012: Driftsbiolog, Lerøy Midt

2012- Forsker ved Nofima, ved seksjonen for akvakultur

2014- Påbegynt doktorgrad ved NMBU, Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap

Øyeblikket som definerte karrieren:

Da jeg fikk tilbud om å begynne i Nofima for å forske etter å ha jobbet et år ute i næringa som driftsbiolog. Fra barndommen av har jeg alltid vært fasinert av livet i og ved havet.