Gryteforskning med Odd Helge Romarheim, driftsleder på fôrteknologisenteret i Bergen, stipendiat Tone Aspevik og seniorforsker Sissel Albrektsen. Foto:Mohammed Miqdad/Nofima

Jakten på fosfor

Hva vet du om fosfor? Visste du at dette er et mineral som alt liv er avhengig av, som det er knapphet på og som dermed kan bli begrensende for matproduksjonen i verden? Bli med på fosforjakt i Nofimas gryter.

Kontaktperson
Portrettbilde av Sissel Albrektsen
Sissel Albrektsen

Seniorforsker
Tlf.: +47 922 89 743
sissel.albrektsen@nofima.no

Julegryta byr på julestemning – for andre mat, varme klær og verdighet. Slik kjenner vi Frelsesarmeens julegryte, en 113 år gammel juletradisjon her til lands. Også Nofima har sine viktige gryter. Som også byr på mat, og i ytterste konsekvens gir viktige bidrag til matvaresituasjonen i verden. To kokekar på henholdsvis 150 og 200 liter er selve arnestedet for viktig forskning. I dagens luke tar vi deg med til prosesshallen på Nofimas avdeling i Bergen for å ta en titt på våre innholdsrike gryter.

Nofima har sine viktige gryter. Som også byr på mat, og i ytterste konsekvens gir viktige bidrag til matvaresituasjonen i verden.

Gryteforskning

– Her starter mye viktig forskning. Vi har to store kokekar som vi bruker i vårt arbeid med marint råstoff. Separasjonsprosessen begynner her, og vi koker råstoffet, en operasjon ikke ulikt det som skjer på kjøkkenet hjemme, sier seniorforsker Sissel Albrektsen.

Albrektsen jobber med fiskebein for tiden, så her koker hun muskler fra beinet, før hun spyler fiskebeina gullende reine. Og deretter starter jakten på fosfor.

Jakten på fosfor

Fosfor er en globalt begrenset ressurs og i takt med at tilgangen minker, øker behovet for å finne gode, alternative kilder og bedre metoder for å gjennvinne og utnytte fosfor av for eksempel marint restråstoff.  Det viser seg nemlig at fosfor kan frigjøres fra beina og fungere som en effektiv fosforkilde i fôr til  laks.

– Fosfor står på den globale dagsorden og er en viktig politisk sak. Spørsmålet vi stiller oss er; hvordan skal vi ta vare på det fosforet vi har? Fosfor er en ikke-fornybar ressurs. Vi har en viss mengde tilgjengelig i verden, og man ser for seg at i løpet av det neste 10 år så kan mangelen på fosfor faktisk bli begrensende for den globale matvaresituasjonen, forklarer Albrektsen.

Viktig for alt liv

Visste du at fosfor er et viktig mineral for alt liv? Planter kan ikke gro uten. Mennesker kan ikke vokse uten.

– 90 prosent av vårt globalt tilgjengelige fosfor går til gjødsel, og vi overgjødsler og sløser. Også fisk må ha fosfor for å vokse og utvikle seg, sier Albrektsen.

-Bidraget vårt, med start i grytene her, er å resirkulere fosforet som allerede er i omløp innen akvakultur. Fisken i havet inneholder mye mineraler. Mineraler fra avskjær kan lett gjenvinnes og resirkuleres. Fosforet er bundet i fiskebeina, og det frigjør vi for deretter å gjøre det til en ingrediens i fôret slik at laksen igjen kan nyttiggjøre seg det fra fôret.

Bærekraftig utnyttelse

Forskningsprosjektet i Bergen har utviklet et faglig grunnlag for en mer bærekraftig og miljøvennlig utnyttelse av tilgjengelige marine ressurser. Og den nye teknologien de benytter frigjør 85-90 prosent av fosfor i fiskebein, Forsøk viser at fosfor fra dette restråstoffet kan dekke behovet for normal vekst og skjellettutvikling hos laks.

Prøvesmaker gjerne

Blånissene i Bergen samler seg gjerne rundt sine viktige gryter.

– Her har det verken vært kokt gløgg, grøt eller gjennomført pengeinnsamlinger. Men det hender vi tar oss en smakebit når vi koker krill. Det smaker nemlig godt, ler de og ønsker samtidig alle ei riktig god jul.

 

 

Relatert innhold