HR Excellence in Research

Nofima signerte i desember 2015 Den europeiske erklæring om forskere og atferdsregler for rekruttering av forskere, Charter for researchers and Code of conduct for the recruitment of researchers.

Kontaktperson
Portrettbilde av Merete Kaspersen
Merete Kaspersen

HR Rådgiver
Tlf.: +47 902 90 036
merete.kaspersen@nofima.no

Med dette ønsker Nofima å støtte opp om det Europeiske arbeidet for å fremme forskermobilitet i Europa, gjøre forskningskarrieren mer attraktiv og øke kvaliteten på forskning og innovasjon.

Logoen til HR Excellence in ResearchArbeidet med Charter and Code er også et godt virkemiddel for å sikre kvaliteten og øke bevisstheten på våre interne retningslinjer for rekruttering, kompetansehevning, karriereutvikling og forskningsetikk.

Vi har nå gjennomført det andre steget i implementeringen, en intern GAP analyse av de fire områdene; forskerens etiske og faglige ansvar, rekruttering, arbeidsvilkår og karriereutvikling.

Gjennom dette har vi utarbeidet en handlingsplan for forbedringsområder.

Nofima vil jobbe videre med implementeringer og handlingsplanen i tråd med Human Resources strategy for researchers.