HR Excellence in Research

Nofima signerte i desember 2015 Den europeiske erklæring om forskere og atferdsregler for rekruttering av forskere, Charter for researchers and Code of conduct for the recruitment of researchers.

Med dette ønsker Nofima å støtte opp om det Europeiske arbeidet for å fremme forskermobilitet i Europa, gjøre forskningskarrieren mer attraktiv og øke kvaliteten på forskning og innovasjon.

Logoen til HR Excellence in ResearchArbeidet med Charter and Code er også et godt virkemiddel for å sikre kvaliteten og øke bevisstheten på våre interne retningslinjer for rekruttering, kompetansehevning, karriereutvikling og forskningsetikk.

Vi har nå gjennomført det andre steget i implementeringen, en intern GAP analyse av de fire områdene; forskerens etiske og faglige ansvar, rekruttering, arbeidsvilkår og karriereutvikling.

Gjennom dette har vi utarbeidet en handlingsplan for forbedringsområder.

Nofima vil jobbe videre med implementeringer og handlingsplanen i tråd med Human Resources strategy for researchers.