Våre forskere har solid kompetanse på interaksjonen mellom produkt og emballasje, og utvikler praktiske løsninger for matindustriens emballasjeutfordringer.
Våre forskere har solid kompetanse på interaksjonen mellom produkt og emballasje, og utvikler praktiske løsninger for matindustriens emballasjeutfordringer. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen

Emballering

Riktig emballasje bidrar til å bevare god kvalitet lengre. Valg av emballasjemateriale og emballeringsteknologi må tilpasses matvaren, og er avgjørende for kvalitet og holdbarhet.

Kontaktperson
Portrettbilde av Marit Kvalvåg Pettersen
Vi tilbyr:
  • En totalpakke for dokumentering av emballasjeløsninger, kvalitet og holdbarhet.
  • Bistand til å løse utfordringer knyttet til blant annet valg av emballasjematerialer, pakketeknikk og holdbarhet.
  • Skreddersydde spesialkurs innen emballering for din bedrift og produkt.
  • Ulike pakkemaskiner og prosesshaller som kan benyttes i en produktutviklingsfase. Vi har for eksempel pakkehall der bedrifter kan få bistand til blant annet uttesting av pakkemetoder, testing og råd for valg av filmer og folie samt holdbarhetstesting i klima-/kjølerom.
STRATEGISK FORSKNINGSPROGRAM

Dette forskningsområdet har en tett kobling til det strategiske programmet FoodPack – Innovativ og bærekraftig emballasje for optimal matkvalitet

For å forstå hva som er riktig emballering trengs solid kunnskap om både matvaren, emballasjemateriale, emballeringsmetoder og distribusjon – og ikke minst hvordan disse påvirker hverandre. Nofima er en totalleverandør av matfaglig kompetanse. Det er til stor hjelp ved utvikling og valg av optimal emballasje for ulike typer mat. Vi har solid kompetanse på interaksjonen mellom produkt og emballasje, og utvikler praktiske løsninger for matindustriens emballasjeutfordringer.

Løsninger våre emballasjeforskere har vært med på å utvikle

– Superfresh, et emballeringskonsept der pakkemetoden MAP og bruk av CO₂-emitter kan bidra til forbedret produktkvalitet og økt holdbarhet, samtidig er det mulig å redusere gass- og pakningsvolum, slik at både transportkostnadene, gassforbruket og emballasjeforbruket går ned.
– Emballasje med god lys- og oksygenbarriere. Dette er viktig for matvarer som er spesielt utsatt for misfarging og harskning, som bl.a. spekepølse. De runde skrukork-spekepølsepakningene, og baconpakningene som Grilstad har utviklet, er kvalitetssikret av våre forskere.
– Spesialutviklet emballasje som sørger for at premium merkevarer for fersk fisk smaker dagsferskt også ti dager etter pakking.

Miljøvennlig emballasje og ulike emballeringsmetoder

Miljøaspekter rundt emballering av mat er et annet viktig tema for Nofimas emballasjeforskere. Sentrale stikkord i denne sammenhengen er minimering av matvaresvinn, forbrukertilpassede og transporteffektive emballeringsløsninger.

Valg av emballasjetype og pakkegass påvirker både farge og holdbarhet. Aktiv emballering påvirker og endrer omgivelsene for det emballerte produktet slik at er det mulig å tilpasse emballering til ulike produkter. Nofima jobber med følgende emballeringsmetoder: vakuumpakking, modifisert atmosfære (MAP), skinpack samt aktiv emballering som for eksempel antimikrobielle materialer, CO₂-emitter, O₂-absorbent og fuktabsorbent.

Våre emballasjeforskere kan mye om lys- og gasspåvirkning på matvarer og om riktig fargevalg i forhold til lys-barriere på emballasjen. De har god kjennskap til tilgjengelige emballasjematerialer, og er i verdenstoppen når det gjelder kunnskap om pakkegass. I tillegg til en rekke nasjonale prosjekter for blant annet kjøtt-, fisk-, vegetabil- og emballasjeindustrien deltar vi i flere EU-prosjekter knyttet til disse temaene.

Hva er hensikten med emballasje?

Hva er hensikten med emballasje?

 

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Prosjekter
  • Forskningsanlegg

 
Pakkehallen på Ås

Nofima har solid kompetanse på interaksjonen mellom produktet og emballasjen. Vi bistår gjerne med direkte problemstillinger innen blant annet valg av emballasje, pakketeknikk og holdbarhet.