Vår forskning skal bidra til at matindustrien får bedre grunnlag for å produsere tryggere produkter med ønsket holdbarhet.

Bedre produksjonshygiene og trygg matproduksjon

Vår forskning skal gi ny kunnskap som skal bidra til produksjon av trygg og holdbar mat med høy kvalitet hos aktører i både land- og sjømatbasert matproduksjon.

Kontaktperson
Portrettbilde av Even Heir
Even Heir

Seniorforsker
Tlf.: +47 959 25 705
even.heir@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Solveig Langsrud
Solveig Langsrud

Seniorforsker
Tlf.: +47 905 67 218
solveig.langsrud@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Ida Rud
Ida Rud

Forsker
Tlf.: +47 909 65 451
ida.rud@nofima.no

Vi tilbyr
  • Kunnskap som kan bidra til bedre renhold og økt produktkvalitet hos matprodusenter. F.eks. finne smittekilder, årsaker til problemer, foreslå løsninger og dokumentere effekt av tiltak
  • Kunnskap om hvordan nye teknologier og prosesser kan gi tryggere og mer holdbar mat. F. eks. finne ut hvordan resept og produksjonsprosess påvirker vekst og overlevelse av EHEC, Listeria eller bedervelsesbakterier
  • Pilothaller som muliggjør forsøk under industrirelevante forhold
  • Gjennomføring av oppdrag og forskningsprosjekter i samarbeid med matindustrien
  • Kurs og kompetanseoverføring til industri og matprodusenter (Innen områder som blant annet hygiene og HACCP)
STRATEGISK FORSKNINGSPROGRAM

Dette forskningsområdet har en tett kobling til det strategiske programmet FoodMicroControl – Mattrygghet, matkvalitet og helsefordeler gjennom økt kontroll med mikrofloraen.

Mikroorganismer kan være en trussel for kvaliteten og tryggheten til mat og fôr, men de kan også ha nyttige og gunstige egenskaper. Kontroll med mikrober i matkjeden krever kunnskap om faktorer som påvirker vekst, overlevelse, aktivitet og funksjon til mikrobene. Vår forskning skal bidra til at matindustrien får bedre grunnlag for å produsere tryggere produkter med ønsket holdbarhet.

Nofima har kompetansen og fasilitetene

Økt kunnskap om produksjonshygiene og kontroll med mikrober i maten kan bidra til bedre produktkvalitet og holdbarhet, mindre svinn og redusert risiko for matbåren sykdom.

Innen områdene produksjonshygiene og trygg matproduksjon har Nofima:

–          Forskere med lang erfaring og høy kompetanse
–          Tilgang til velutstyrte laboratorier og pilothaller som gir unike muligheter for å studere mikrober i mat og produksjonsmiljøer
–          En stor stammesamling av bakterier fra mat og matproduksjonslokaler
–          Et bredt utvalg metoder som utvikles kontinuerlig, f.eks metodeplattform for biofilm og molekylærbiologisk analyseplattform

Bedre produksjonshygiene

Vi forsker på:

–          Hvordan forhold i produksjonsmiljøet påvirker vekst og overlevelse av mikrober
–          Faktorer som påvirker etablering og biofilmdannelse av bakterier
–          Egenskaper til problembakterier (f eks patogene listeria, E. coli og salmonella samt ulike kvalitetsforringende bakterier) i matproduksjonsmiljøer
–          Mulig uønskede effekter av renhold, f.eks mikrobiell resistens
–          Tiltak for å oppnå bedre produksjonshygiene og kontroll med mikroorganismer i produksjonsmiljø

Kontroll med mikrober i maten

Vi forsker på:

–          Hvordan disse faktorene påvirker mikrobiell vekst og overlevelse i mat
–          Hvorfor problembakterier vokser og overlever i mat
–          Hvordan nye prosesser og teknologier påvirker produksjon av trygg og holdbar mat
–          Hvordan kombinasjoner av resept, prosess og lagring kan gi tryggere produkter med høy kvalitet

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Prosjekter
  • Forskningsanlegg

 
Patogen prosesshall

Forsøkshallen er et nasjonalt senter og Europas første høysikkerhetsproduksjonshall. Her studerer forskere livsfarlige bakterier som Listeria monocytogenes og E.coli (EHEC) i et realistisk …