Nofima huser Europas eneste prosesshall der de farligste matbårne bakteriene kan studeres i naturlig produksjonsmiljø. Under åpningen forteller seniorforsker Askild Holck hvordan forskningen skal gå til.

Trygg og holdbar mat

Maten skal være trygg og ha høy kvalitet. Våre forskere jobber med å sikre trygg mat og bærekraftig emballering slik at holdbarheten blir optimal, svinnet reduseres og distribusjonen effektiviseres.

Kontaktperson
Portrettbilde av Helga Næs
Helga Næs

Forskningssjef
Tlf.: +47 915 94 673
helga.naes@nofima.no

Vi tilbyr:
  • Tiltak for å redusere og studier av sykdomsfremkallende mikroorganismer i mat og produksjonsmiljø. Studiene gjøres under realistiske betingelser i vår unike Patogen Prosesshall.
  • Optimalisering av produktkvalitet og redusert matsvinn gjennom kontroll over bakterier og riktig emballering.
  • Anvendelse av melkesyrebakterier i produktutvikling for sunnere og tryggere mat.
  • Dybdestudier av bakteriesamfunn i mat/produksjonsmiljø, menneske og dyr.
  • Kurs innen mattrygghet og emballering, f.eks: HACCP, emballering av vegetabiler, kjøtt og fisk.

Dette gjøres gjennom nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter, oppdrag for industri samt strategiske forskningsprogrammer. Aktivitetene kombinerer grunnleggende, anvendt og tverrfaglig forskning. Dette gir forskningsbasert kompetanse til norske matprodusenter, og bidrar til innovasjon og produksjon av trygg mat med høy kvalitet.

Både farlige og nyttige mikrober settes under lupen

Det er viktig med renhold av utstyr som kommer kontakt med råvarer. Selv små sprekker kan gi mikrober gode vekstforhold. Vi finner løsninger for å fjerne farlige og uønskede mikrober i produksjonsmiljø og mat. Våre forskere har for eksempel studert effekter av endringer i resept og prosesstrinn med mål om å redusere risikoen for farlige E. coli-bakterier i spekepølser. Det viste seg at mild varmebehandling (43 °C) i 48 timer gir trygge pølser, og samtidig blir de sensoriske endringene minimale.

Nyttige bakterier, som melkesyrebakterier, fyller en viktig rolle for mange matprodusenter. Vi forsker hvordan de kan brukes som startkulturer, hemmekulturer, probiotika og produksjonsorganismer. I tillegg ønsker vi å forstå mer av hvordan melkesyrebakterier kan brukes for å omdanne restråstoff til verdifulle produkter og nyttestoffer.

Innsikt i tarmflora

Det er et komplekst samspill mellom bakterier i mat og miljø. Vi bruker bakteriesamfunnsanalyser i mat, menneske, husdyr, fisk og produksjonsmiljø for å studere dynamikken mellom bakterier

Nofima har bygget opp en tykktarmsmodell, og med hjelp av denne kunstige tarmen samler vi kunnskap om hvordan blant annet innholdsstoffer i maten påvirker bakteriefloraen i tarmen. Våre forskere har for eksempel studert hvordan bakterier som anses å spille en viktig rolle for god tarmhelse ble stimulert av bygg og brokkoli.

Bærekraftig matemballasje

Vår forskning innen emballering skal sikre matemballasje og pakkeløsninger som er bærekraftige. Med det menes at de, i tillegg å være miljøvennlige, skal ivareta matens kvalitet, bidra til økt holdbarhet og redusert svinn.

Vi tar utgangspunkt i samspillet mellom produkt, emballasjemateriale, pakkemetode og relevante ytre faktorer som produktet eksponeres for. Vi studerer blant annet egnethet til nye biobaserte emballasjematerialer og effekten av aktiv og intelligent emballering.

En ny pakkemetode, basert på aktiv emballering med en CO₂-emitter, øker holdbarheten på blant annet fersk laks. Metoden går ut på at CO₂-emitteren, altså puten som ligger i bunnen på forpakningen, sørger for økt holdbarhet fordi CO₂ utvikles etter at emballasjen er forseglet.

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter