Nofima huser Europas eneste prosesshall der de farligste matbårne bakteriene kan studeres i naturlig produksjonsmiljø. Under åpningen forteller seniorforsker Askild Holck hvordan forskningen skal gå til.

Trygg og holdbar mat

Maten skal være trygg og ha god kvalitet. Vår forskning bidrar til å sikre trygg mat, optimal holdbarhet, riktig emballering og redusert svinn.

Vi tilbyr

 • Tiltak for å redusere sykdomsfremkallende mikroorganismer i mat og produksjonsmiljø – studier under realistiske betingelser i vår unike patogen pilothall
 • Bistand til å løse utfordringer knyttet til valg av materialer, pakketeknologi, matkvalitet og holdbarhet. Testproduksjon kan utføres i vår pakkehall, lysrom og klimarom.
 • Anvendelse av nyttige mikroorganismer i produktutvikling for sunn og trygg mat
 • Dybdestudier av mikrosamfunn i mat, produksjonsmiljø, mennesker og dyr
 • Bistand i forbindelse med dokumentasjon og overholdelse av regelverk for matkontaktmaterialer
 • Kurs innen fermentering, renhold, emballering. Disse kan vi også skreddersy for din bedrift.

Noen resultater

 • Emballasjeløsninger som bidrar til mindre matsvinn og redusert plastforbruk
 • Aktive emballeringsløsninger, blant annet CO2-emitter som bidrar til økt holdbarhet og transporteffektivitet
 • Behandling med UV-lys og organiske syrer som gir god effekt mot Listeria, Salmonella og Camphylobacter i mat
 • Praktiske veiledere for forebygging, overvåking og fjerning av Listeria fra produksjonsmiljøer for kjøtt og laks

Kontroll med uønskede mikrober

 Mikroorganismer, som bakterier, mugg og gjær, i mat og produksjonsmiljø er en kontinuerlig utfordring for aktørene i matnæringen. Tilberedning av mat hjemme krever også kunnskap slik at matsvinnet reduseres og risikoen for å bli syk minimeres.

Vi utfører forskning som bidrar til å forstå forhold som fremmer og hemmer overlevelse av mikroorganismer i matkjeden – fra råvarer via prosessering og produksjonsmiljø og helt fram til forbruker.

Vi studerer biofilmdannelse på overflater og hvordan teknologier kan drepe og hemme uønskede mikroorganismer på produksjonsutstyr og i maten, blant annet på laks og kylling. Nyere metoder for vask og desinfeksjon studeres også.

Vi jobber med å anvende verktøy som inkluderer DNA-sekvensering og bioinformatikk på bakterier, mugg og gjær – både på enkeltmikrober og i komplekse mikrobesamfunn.

Teknologiene har stort potensial for å gi ny kunnskap om smittekilder og egenskaper til mikroorganismene. Dette kan bidra til optimalisert kontroll med råvarer og produkt, samt bedre styring av prosessen.

Vår styrke ligger i kunnskap om råvarer, prosesser, produkter og mikroorganismer slik at tiltak kan studeres under realistiske betingelser og overføres i praktisk bruk i matproduksjonsmiljøer.

I vår unike Patogen pilothall, kan vi produsere mat tilsatt de farligste bakteriene (eksempelvis E.coli EHEC) under realistiske betingelser, for å studere vekst og overlevelse.

De nyttige mikroorganismene: fermentering

Fermentering er en gammel metode for konservering og foredling av råvarer. Gjær og melkesyrebakterier er de viktigste gruppene av mikroorganismer som er involvert i fermenteringsprosesser.

Vi studerer melkesyrebakteriers evne til å bidra til smak og konsistens gjennom fermentering av produkter som spekepølse, surdeig, fermenterte grønnsaker og drikker.  Melkesyrebakterier hemmer også farlige bakterier som blant annet Listeria og kan anvendes kommersielt for å trygge matvaren.

Vi har kunnskap om melkesyrebakteriers helsefremmede egenskaper i mat og kropp (som probiotika) og deres evne til å sikre trygg mat gjennom å hemme farlige bakterier.

Innsikt i mikrobielle samfunn i mat, miljø og tarm

Det er et komplekst samspill mellom mikroorganismer i henholdsvis mat, produksjonsmiljø og i tarmen til mennesker og dyr. Vi benytter de nyeste DNA-sekvenseringsmetodene, bioinformatikk og statistikk for å identifisere og karakterisere bakterier, mugg og gjær. Mangfoldet av mikrober kan overstige flere hundre ulike arter.

Mennesketarmen har størst mangfold, og Nofima har modeller for å studere matens effekt på tarmmikrobiotaen. Vår kunnskap kan bidra til å utvikle sunne matvarer og måltider.

Bærekraftig emballering

Emballeringsløsninger som gir riktig holdbarhet og god kvalitet på produktet kan bidra til å redusere matsvinnet. Vi jobber med optimalisering av pakkemetoder ved bruk av blant annet modifisert atmosfærepakking (MAP), vakuum- og skinpakking, samt aktiv emballering ved hjelp av antimikrobielle materialer, CO2-emitter, O2– og fuktabsorbenter.

Vi har kunnskap om hvordan vi kan forene produktets krav til beskyttelse med bærekraftige emballeringsløsninger.

Vi jobber tett med industrien og har lang erfaring med anvendt forskning. I vår pakkehall kan vi emballere produkter med ulike materialer og pakkemetoder og studere effekt på kvalitet og holdbarhet.

Arbeidet med å redusere klimabelastning knyttet til mat og emballasje er viktig for Nofima. Det grønne skiftet krever at vi får frem biobaserte materialer med like gode egenskaper som de tradisjonelle.

Vi anvender ny teknologi, blant annet nanoteknologi for å forbedre materialers egenskaper samt sensorteknologi som kan bidra til overvåking av matkvalitet.

For å redusere produksjonen av plast undersøker vi hvordan vi kan gjenbruke plast og øke bruken av resirkulert materiale. Vår kunnskap om samspillet mat, emballasjematerialer, pakkemetoder og distribusjonsbetingelser gjør oss i stand til å se hele prosessen i sammenheng.

Skal maten være trygg, må også materialene rundt den være helsemessig sikre. Alle matkontaktmaterialer skal tilfredsstille gjeldende regelverk. Her har vi lang erfaring, og vi bistår industrien i arbeidet med å overholde matkontaktregelverk.

Les mer om:

Næringsnytte

Noen resultater fra forskningsprosjekter innen trygg og holdbar mat.

Bedre smak med bakterier

2019

Vond lukt og smak på proteinpulver av fisk og myse kan snart være historie. Fermentering med melkesyrebakterier gir lovende resultater.

 

Norsk mat til nye høyder

2019

Nofima har mål om å bringe norsk matproduksjon et godt skritt videre med tanke på sunnhet, smak, bærekraft, trygghet og kvalitet.

 

Ny kunnskap om mattrygghet

2019

Mattryggheten i Norge er generelt god. Men fremdeles er det utbrudd av matbårne sykdommer og dermed behov for kunnskap som gir tryggere mat.

 

Mat i resirkulert plast

2018

Mer plast må resirkuleres, men i dag er det noen hindre for å bruke denne plasten til mat. Forskere undersøker hvordan andelen kan økes.

 

Kjenn dine bakterier

2018

Siste nytt innen DNA-analyser gjør det enklere å identifisere bakterier. Det kan gi bedre kontroll over produktkvaliteten.

 

Mindre matsvinn med emballasje

2017

Miljøbelastningen ved å kaste mat er langt større enn belastningen ved å emballere den i plast.

 

Flere eksempler finner du under Næringsnytte

Relatert innhold

 • Verdt å vite
 • Nyheter