Forsker Torbjørn Tobiassen er i gang med å røyke laks i Nofimas forøkshall.
Forsker Torbjørn Tobiassen i gang med røyking av laks i Nofimas forøkshall. Foto: Audun Iversen/Nofima

Foredling av sjømat

Når fisk og skalldyr skal selges fersk, frosset, saltet, tørket eller røkt, kreves det kunnskap om hvordan råstoffet best bevarer sine egenskaper og optimal kvalitet. Nofima har lang erfaring med de tradisjonelle metodene for foredling av fisk og sjømat.

Kontaktperson
Portrettbilde av Sjurdur Joensen
Sjurdur Joensen

Seniorforsker
Tlf.: +47 900 62 237
sjurdur.joensen@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Turid Mørkøre
Turid Mørkøre

Seniorforsker
Tlf.: +47 930 37 001
turid.morkore@nofima.no

Vi tilbyr:
  • Metoder for å dokumentere effekten av ulike produksjonskonsepter
  • Veiledning for å forbedre utbytte og kvalitet i prosess
  • Rådgiving på produkt og holdbarhet
  • Kurs og informasjon om kvalitetsvurdering av råstoff

Våre forskere har omfattende kunnskap om behandling og prosessering av marint råstoff, og utvikler fornuftige løsninger sammen med industrien.

Råstoffegenskaper

Vi forsker på ulike egenskaper ved marint råstoff. Eksempelvis ser vi på hvilke kjemiske og biokjemiske endringer som skjer i fiskemuskelen når fisken lagres og prosesseres, og hvordan kvaliteten på sluttproduktet påvirkes av fangst- og oppdrettsbetingelser.

Forskning på muskelstruktur, mikrobiologi og naturlige råstoffvariasjoner gir nyttig kunnskap for fiskeindustri, fiskeri- og oppdrettsnæring. Vi undersøker råstoffet både før og etter at fisken er dødsstiv (pre-rigor og post-rigor), og dokumenterer teknologisk kvalitet, som er viktig for optimal prosessering og best mulig anvendelse av råstoffet.

Fersk og frossen sjømat

Produksjon av fersk fisk er utfordrende med hensyn til kvalitet og holdbarhet. Nofima har jobbet mye med å dokumentere effekten av ulike metoder for lagring og oppbevaring, som eksempelvis superkjøling og MAP-pakking (modifisert atmosfære-pakking). Målet er hele tiden å sørge for at fersk sjømat kan holde optimal kvalitet gjennom hele produksjonen, på en lønnsom måte.

Nofima vurderer også kvaliteten til frossent råstoff, og evaluerer egnethet for ulike typer videreforedling.

Klippfisk, saltfisk, tørrfisk og røkt fisk

Dette er fiskeprodukter med lange tradisjoner. Vi forsker på hvordan forskjellig råstoff og ulike produksjonsmetoder påvirker kvalitet og smak, og hvordan tidkrevende produksjon kan moderniseres og gjøres mer effektiv uten at det går på bekostning av kvalitet og utbytte.

Vi har blant annet utviklet et system for automatisk fargemåling av fersk og røkt laksefilet, og har funnet hvilken temperatur under tørking som er optimal for tørrfisk.

Vi arbeider også med utvikling og tilpassing av nye produkter og produksjonskonsepter, og utvikler metoder for å bestemme kvalitet og holdbarhet på modnede sjømatprodukter.

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter