Stein Harris Olsen demonstrerer hvordan man vurderer fargen i laksens buk.
Sjømatindustrien på kurs i kvalitetsvurdering: Forsker Stein Harris Olsen demonstrerer hvordan man vurderer laksens buk. Foto: Lars-Åke Andersen/Nofima

Sjømatindustri

Vi vil at norsk sjømat skal holde best mulig kvalitet, så lenge som mulig. Derfor forsker vi på hvordan fisk og skalldyr bør tas vare på gjennom fangst, prosessering, lagring og distribusjon, og hvordan vi kan utnytte råstoffet best mulig.

Vi tilbyr

  • Metoder for å måle og dokumentere råstoffkvalitet
  • Kunnskap om foredling med fokus på kvalitet, holdbarhet og utbytte i prosess
  • Hjelp til å utnytte marint råstoff til produkter med høy verdi
  • Kurs i bruk av QIM-metoden

Noen resultater

  • Økt industriell forståelse av hva som gir god kvalitet gjennom fangst og foredling
  • Ny løsning som grunnlag for automatisk kvalitetskontroll i fiskeforedling
  • Metodikk for instrumentell måling av blod i filet og hel fisk, sortering på utblødning og/eller blodflekker

Norge eksporterer sjømat for omkring 100 milliarder kroner hvert år, og sjømat er en av våre viktigste eksportartikler.

Derfor må høyt fokus på kvalitet og god råstoffutnyttelse være en selvfølge i norsk sjømatproduksjon.

Kunnskap om råstoff og kvalitet

Vi har dokumentert at høy kvalitet er mulig gjennom riktig håndtering av råstoffet fra det fanges eller hentes opp av havet. Vi har gjennom mange år arbeidet med hvordan vi kan få best mulig kvalitet på villfisk, levendelagret fisk og oppdrettsfisk.

Blant annet har vi undersøkt sammenheng mellom råstoffkvalitet og bruk av ulike fangstredskaper, slik som garn, line, jukse, trål og snurrevad.

For å få best mulig kvalitet, er det viktig å unngå skader, stress og utmattelse; at all håndtering skjer skånsomt.

Vår forskning dokumenter hvordan håndtering om bord, avlivingsmetode og tiden det tar å behandle fisken, får konsekvens for råstoffkvaliteten. Det som gir god kvalitet på råstoff og produkt, har også sammenheng med velferdsmessig riktig behandling av den levende fisken.

Høy kvalitet på fisken er viktig, men det er også avgjørende at det er lønnsomt å produsere den. I våre forskningsprosjekter tar vi høyde for at tiltak for å bedre kvaliteten skal kunne gjennomføres på en kostnadseffektiv og fornuftig måte for bedrift og fartøy.

Prosess og foredling

I våre forskningsprosjekter forsøker vi å forstå og øke kunnskapen om egenskaper og særtrekk ved fisk og sjømatprodukter. Skånsom avliving og håndtering er utgangspunkt for god kvalitet, og gir god mulighet for prosess- og produktvalg.

Ved forskning på lagring og holdbarhet på sjømat får vi kunnskap som er viktig for å få fram gode produkter som tilfredsstiller krav i markedet.

Vi har kunnskap og erfaring fra tradisjonell bearbeiding av fisk, slik som produksjon av filet, salt- og klippfiskproduksjon, produksjon av tørrfisk, røyking av fisk, og fryse- og tineprosess av fisk og marine produkter.

Forståelse for råstoffet, og hva det tåler, er nødvendig kunnskap for å kunne lage gode produkter. Ett eksempel er bearbeiding av helt ferskt råstoff, pre-rigor fisk, som gir andre produktegenskaper enn ved tradisjonell bearbeiding av fersk fisk.

Forskingsaktivitetene våre omfatter også nye metoder og produksjonskonsepter. Teknologi for frysning og tining, og hvordan dette påvirker sjømatkvaliteten, er også noe vi er opptatt av og forsker på.

Foredling og prosess fra levendelagret råstoff – både fisk og skalldyr – er også et fagområde hvor vi har kompetanse. Et aktuelt tema her er hvordan produktkvaliteten påvirkes hvis fisken fôres mens den lagres levende.

Metoder for kvalitetsbestemmelse

For å kunne forstå og beskrive kvalitet på sjømat er det viktig å ha objektive metoder og verktøy. Vi bruker og har utviklet flere ulike metoder for å beskrive kvaliteten på sjømat.

QIM: Ved bruk av den sensoriske kvalitetsindeksmetoden, QIM, kan man beskrive kvalitetsstatus og restholdbarhet på hel, rå fisk.  Andre sensoriske verktøy er Fangstskadeindeksen, som brukes for å dokumentere kvalitet og skader på fersk fisk.

MIKROBIOLOGI OG BIOKJEMI: Vi bruker også mikrobiologiske- og biokjemiske målinger for å dokumentere kvalitet og holdbarhet på råstoff og produkter, og det samme gjelder for fysiske målinger som fargemåling og teksturmåling (måling av fasthet).

Seniorforsker Karsten Heia var med på å utvikle sjømatskanneren som sorterer fisk på kvalitet.

Seniorforsker Karsten Heia var med på å utvikle sjømatskanneren som sorterer fisk på kvalitet. Foto: Marius Fiskum

SPEKTROSKOPI: Et sentralt forskningsområde innen måling og kvalitetsbestemmelse er bruken av avbildende spektroskopi – en avansert form for lysmåling – for å måle og dokumentere sjømatkvalitet.

Nofima har over flere år utviklet teknologi og analysemetodikk basert på avbildende spektroskopi. Ved bruk av denne teknologien er det mulig å måle både god og dårlig kvalitet, og dokumentere status i industriell produksjon.

Et eksempel hvor dette kan brukes er når filetprodukter skal kontrolleres i ei prosesslinje, hvor hvert produkt skal måles og vurderes i løpet av ett sekund. Slik måling og kontroll kan også brukes til å sortere råstoff til best mulig bruksområde.

Les mer om:

Næringsnytte

Noen resultater fra forskningsprosjekter innen sjømatindustri.

Verdens fremste på krabbe

2019

Nofima er verdens fremste tverrfaglige miljø for forskning på kongekrabbe og snøkrabbe

 

En populær partner i utlandet

2019

Nofima satser på sjømatkvalitet, prosessering og videreforedling. Det har gjort instituttet til en etterspurt partner – også i utlandet.

 

Revolusjonerende ny teknologi

2019

Kvalitetsmåling med lys på rund fisk kan revolusjonere fiskeindustrien. I løpet av 2020 blir den nye teknologien klar for salg.

 

Ny måte å vurdere åte?

2018

Ved hjelp av spektroskopi vil Nofima-forskere finne nye måter å påvise åte i fisk. Det kan spare industrien for millioner.

 

Hundrevis av millioner går tapt

2018

Ufiskede kvoter, og for lite omtanke for kvalitet på hyse, gjør at norske fiskere og industri går glipp av hundrevis av millioner kroner – årlig.

 

Har kunnskap – mangler insentiver

2018

Åtte års forskning har gitt teknologiske løsninger og omfattende kunnskap om hvordan fisk fanget med trål og not kan få topp kvalitet.

 

Flere eksempler finner du under Næringsnytte

Relatert innhold

  • Verdt å vite
  • Nyheter
  • Prosjekter