Stein Harris Olsen demonstrerer hvordan man vurderer fargen i laksens buk.
Sjømatindustrien på kurs i kvalitetsvurdering: Forsker Stein Harris Olsen demonstrerer hvordan man vurderer laksens buk. Foto: Lars-Åke Andersen/Nofima

Sjømatindustri

Våre forskere skaffer kunnskap om hvordan vi kan få bedre kvalitet på sjømaten, hvordan råstoffet kan håndteres og utnyttes best mulig, og hvordan fiskeindustrien kan øke verdien på produktene.

Kontaktperson
Portrettbilde av Heidi Nilsen
Heidi Nilsen

Forskningssjef
Tlf.: +47 997 11 167
heidi.nilsen@nofima.no

Vi tilbyr:
  • Metoder for å måle og dokumentere råstoffkvalitet
  • Kunnskap om foredling med fokus på kvalitet, holdbarhet og utbytte i prosess
  • Hjelp til å utnytte marint råstoff til produkter med høy verdi

Norge eksporterer sjømat for omkring 53 milliarder kroner hvert år. Både i Norge og i land vi eksporterer til, ønsker forbrukerne å kunne velge forskjellige fiskeprodukter etter pris, kvalitet og opprinnelse. Det er derfor viktig for både fiskere, oppdrettere og fiskeindustri å forstå sjømatens særegne kvalitet og fortrinn, slik at de kan tilby attraktive produkter.

Sjømat av prima kvalitet

Vi ønsker best mulig kvalitet på fisk og sjømat. Våre forskere har i mange år arbeidet med ulike måter å forbedre kvaliteten på, både for villfisk, levendelagret fisk og oppdrettsfisk. Blant annet ser vi på sammenhenger mellom fiskekvalitet og bruk av ulike fangstredskaper, håndtering ombord i fiskefartøy, levende lagring av villfisk, fôring av villfisk og oppdrettsfisk, og metoder for slakting, lagring og foredling. Vi dokumenterer kvalitet og prosesser, og gir råd om hvordan en best tar vare på råstoff og produkt.

Høy kvalitet på fisken er viktig, men det er også avgjørende at det er lønnsomt å produsere den. I våre forskningsprosjekter tar vi høyde for at tiltak for å bedre kvaliteten skal kunne gjennomføres på en kostnadseffektiv og fornuftig måte for bedriften.

Kurser sjømatindustrien

Vi deler gjerne vår kunnskap, og tilbyr både generelle og skreddersydde kurs. I filmen under ser du eksempel på et kurs i kvalitetsvurdering av laks med QIM-metoden (Quality Index Method).

 

Råstoffkunnskap og foredling

Fisk og sjømat må ivaretas gjennom bearbeiding som er tilpasset ulike egenskaper og fortrinn. Våre forskere har ekspertise på grunnleggende egenskaper ved en rekke ulike slags fiskeråstoff og produkter.

Råstoff fra fangst og oppdrett skal bearbeides til markeder og kunder som har ulike forventninger og krav. Vår kunnskap om råstoff, prosesser og foredling har gitt flere kvalitetsprodukter på markedet, og bidrar slik til godt omdømme av norsk fisk og sjømat.

Forskning på råstoff og foredling bidrar til bedre kvalitet på produkter og dermed bedre markedsmuligheter.  Vi har vist at ved å bruke de riktige råvarene i lakseforet så får vi god og fast fiskefilet og en råvare som egner seg til ulike typer foredling. Gjennom arbeid med lagring og holdbarhet får vi kunnskap som er viktig for å få fram gode produkter og tilfredsstille krav i markedet.

Nofimas sjømatforskere har kompetanse som spenner fra tradisjonelle metoder til nye teknikker. Vi arbeider med problemstillinger innen produksjon av fersk fisk, frossen fisk, saltfisk, klippfisk, tørrfisk, røkt fisk og produkter fra restråstoff.

For eksempel undersøker vi hvordan kvalitetsfeil i råstoffet påvirker det endelige produktet, eller hvordan ulike produksjonsmetoder påvirker utbytte og resultat på klippfisk.

Seniorforsker Karsten Heia var med på å utvikle sjømatskanneren som sorterer fisk på kvalitet.

Seniorforsker Karsten Heia var med på å utvikle sjømatskanneren som sorterer fisk på kvalitet. Foto: Marius Fiskum

Vi utvikler metoder og måleinstrumenter som kan brukes i sjømatbedrifter og foredlingsanlegg for å måle og sortere produkter. Ved bruk av teknologi basert på spektroskopi og avbildning er det mulig å måle både god og dårlig kvalitet. Ett eksempel hvor dette kan brukes er ved kontroll av filetprodukter i ei prosesslinje, hvor hvert produkt skal måles og vurderes i løpet av ett sekund. Denne type måling og kontroll kan også brukes til å styre råstoff til best mulig bruksområde ut fra gitte kvalitetskrav.

Vi tar oppdrag for enkeltprodusenter, men utvikler også allmenne verktøy og metoder som er lett tilgjengelige for både produksjon, kjøpere og forbrukere. Appen «How fresh is your fish?» til iPhone og android hjelper alle til å sjekke kvaliteten på ulike fiskeslag. Appen er gratis og finnes på en rekke språk.

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Prosjekter