Vi har erfaring med sensorisk analyse av blant annet fisk, kjøtt, frukt, grønnsaker, meieriprodukter, snacks og sukkervarer, vin og non food. Foto: Wenche Aale Hægermark/Nofima

Sensorikk

Kunnskap om produkters sensoriske egenskaper er nødvendig for å lykkes med produktutvikling. Vi gjennomfører sensoriske analyser med vårt profesjonelle sensoriske panel og forbrukerundersøkelser med utrente panel.

Kontaktperson
Portrettbilde av Margrethe Hersleth
Margrethe Hersleth

Forskningssjef
Tlf.: +47 901 89 021
margrethe.hersleth@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Mats Carlehøg
Mats Carlehøg

Prosjektleder/sensoriker
Tlf.: +47 412 24 957
mats.carlehog@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Kristine S Myhrer
Kristine S Myhrer

Prosjektleder/sensoriker
Tlf.: +47 982 56 016
kristine.myhrer@nofima.no

Vi tilbyr:
 • Analyseoppdrag med bruk av Nofimas godt trenede dommere i sensorisk laboratorium
  • Beskrivende tester (profilering)
  • Produktvurderinger
  • Analyser av smaksopplevelsen i tid og dybde (TDS)
  • Forskjellstester
  • Sensorisk sortering av produkter
  • Ordsky for sensorisk kommunikasjon
 • Panelledelse – utvelging og trening av paneldeltakere
 • Opplæring av panelledere
 • Kurs i sensorikk for produktansvarlige
 • Hospitering i sensorikkmiljøet ved Nofima
 • Konsulentoppdrag/kurs rundt dataprogrammet PanelCheck, som er et verktøy for å overvåke panelbedømmelse og kalibrere panelbedømmelser
 • Ringtester der sammenlignende tester mellom ulike sensoriske laboratorier arrangeres for å se på kvalitet i bedømmelsesevne.

De beskriver produkter sensorisk på en objektiv måte. Gjennom kombinasjon av data fra utrente panel og dommerpanel, og ved bruk av avansert statistikk, vil bedrifter og forskningsmiljøer få unik kunnskap om sine produkter. Denne kunnskapen er nødvendig for å forstå forbrukere.

Hva er sensorikk?

Sensorikk er læren om våre sansers oppfattelse av stimuli. Ut fra kunnskap om dette kan vi på systematisk og vitenskapelig vis forstå hva som skal til for å skape produkter som forbrukeren vil ha. Selv om ulike instrumentelle målemetoder kan gi informasjon om egenskaper ved mat, er det bare ved bruk av de menneskelige sansene vi kan forstå totalopplevelsen av mat. Sensorikk er derfor en viktig målemetode for spisekvalitet på mat. Sensorisk informasjon tilfører en ekstra dimensjon til forskning på mat.

Ulike analyser til ulike utfordringer

Vi utfører følgende analyser og valget avhenger av problemstilling og målsetning:

– Beskrivende tester, såkalt profilering gir en detaljert oversikt over hvilke egenskaper som beskriver en gruppe produkter, samt intensitet av disse egenskapene for enkeltprodukter.
– Produktvurderinger er oversikter over de viktigste egenskapene som beskriver en gruppe produkter, samt hvilke egenskaper som er mest fremtredende for enkeltprodukter.
– Forskjellstester gir svar på om det finnes en sensorisk forskjell mellom ulike prøver. Testene er beregnet for prøver som forventes å ha svært små forskjeller.
– Smaksopplevelse i tid og dybde (TDS) beskriver hvordan enkelte egenskaper i mat og drikke utvikler seg i munnen. For eksempel; når kjennes bærsmaken i en vin eller modensmaken i en skinke.
– Ordsky for sensoriske ord og begreper som er spesielt viktige for å beskrive et produkt eller en produktgruppe. Dette kan være et nyttig verktøy i kommunikasjonen om produktet.

Hurtigmetoder som napping og sortering gir en rask og kostnads effektivt alternativ for å identifisere og gruppere sensoriske egenskaper for produktene. Det vil si med fokus på likheter og forskjeller mellom produkter. Hurtigmetodene kan baseres på en ren objektiv vurdering med et trenet panel og/eller en følelsesbasert vurdering av forbrukerne.

Strenge krav til sensoriske dommere

Det sensoriske panelet i Nofima på Ås består av 10 sensoriske dommere. Et trenet panel skal ikke vurdere om de liker eller ikke liker produktene de blir servert. De skal kun gi en objektiv bedømmelse av produktene.

De sensoriske dommerne må:
– Ha lav terskel for lukt og smak
– Kunne kjenne små nyanser
– Ha gode beskrivende evner

Det sensoriske laboratoriet på Ås har erfaring med sensorisk analyse av blant annet fisk, kjøtt, frukt, grønnsaker, meieriprodukter, snacks og sukkervarer, vin og non food.


Les mer om:

Relatert innhold

 • Nyheter
 • Prosjekter