Sensometri

Å kunne måle og analysere sanseinntrykk åpner nye muligheter for innovasjon og kvalitetskontroll. Våre forskere har internasjonal spisskompetanse innen sensometri – fagfeltet som kobler sensorikk til matematikk og statistikk.

Kontaktperson
Portrettbilde av Tormod Næs
Tormod Næs

Seniorforsker
Tlf.: +47 913 52 032
tormod.naes@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Paula Varela-Tomasco
Vi tilbyr
  • Metoder for å forstå interaksjonen mellom produkters sensoriske egenskaper, produktinformasjon og forbrukerundersøkelser
  • Metoder for å segmentere forbrukere og identifisere individuelle forskjeller
  • Analyser av sensoriske beskrivelser
  • Programvarene Consumercheck og Panelcheck.

Sensometri som fagområde så dagens lys på 1980-tallet, og har fått stadig større betydning i takt med økt konkurranse og strengere krav til å dokumentere kvalitet. Faget omfatter analyse- og måleverktøy for syn, lukt, berøring, smak og lyd. Ved å bruke statistiske metoder til å analysere dataene fra sensoriske tester øker nytteverdien av resultatene.

Forskningen innen sensometri dreier seg særlig om såkalte multivariate metoder, som betrakter store datamengder og alle variabler samtidig. Multivariate metoder er svært viktig for å forstå helheten i dataene og for å kunne forutsi kvalitet. Det gjelder for eksempel kvalitetskontroll av dommerpanel, segmentering av forbrukere og koblinger mellom sensorikk og forbrukerdata. Å utvikle relevante og brukervennlige metoder er en viktig oppgave for våre forskere.

Beskriver forbrukerne

Matvarer oppfattes av forbrukerne både som egenskaper (sur, bløt, søt) og som preferanser (stor, god, ekkel). Til sammen danner dette grunnlaget for de oppfatninger som vi gjør oss (må ha, kan vente, uinteressant) og våre handlinger (kjøper, kaster, spiser).

Langs hele kjeden av hendelser – fra hvem vi er, via våre intensjoner om atferd til aktuell atferd – er det spennende koblinger. Det er for slike koblinger våre forskere utvikler statistiske modeller. De har blant annet utviklet programvarene Consumercheck og Panelcheck. Consumercheck gir matprodusenter mulighet til å kartlegge sammenhengene mellom forbrukerpreferanser og sensoriske egenskaper. Panelcheck inneholder metoder for å teste og vedlikeholde sensoriske panel. Begge programmene er tilgjengelig via http://nofimamodeling.org/software-downloads/.

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter