For å få en bedre forståelse av hvordan forbrukerne oppfatter matinnovasjoner studerer vi muligheter som oppstår i samspill med forbrukere, og utfordringer relatert til forandringer i samfunnet.

Matinnovasjon

Vårt hovedmål er å bedre innovasjonsevnen til norsk matbransje. Med ny kunnskap om innovasjonsmetodikk og innovasjonsarenaer vil vi gjøre bransjen i stand til å avdekke nye muligheter langs hele verdikjeden.

Kontaktperson
Portrettbilde av Antje Gonera
Antje Gonera

Seniorforsker
Tlf.: +47 400 75 077
antje.gonera@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Einar Risvik
Einar Risvik

Seniorforsker
Tlf.: +47 913 74 880
einar.risvik@nofima.no

VI TILBYR
  • Innovasjonsmetoder og verktøy i innovasjonsprosesser
  • Hente ideer fra store datamengder
  • Gi inspirasjon til å tenke utenfor boksen
  • Lage fremtidsbilder til bruk i innovasjonsprosesser
STRATEGISK FORSKNINGSPROGRAM

Dette forskningsområdet har en tett kobling til det strategiske programmet Iscenesettelse av matinnovasjon

Vi trenger forskning som ser spesielt på forholdene innenfor norsk matnæring og hva som skal til for å lykkes her. Samfunnet er stadig i endring og nye muligheter og trusler dukker opp. Ny teknologi og nye handelsstrukturer er noen av de faktorene som påvirker matinnovasjon.

For å få en bedre forståelse av hvordan forbrukerne oppfatter matinnovasjoner studerer vi muligheter som oppstår i samspill med forbrukere, og utfordringer relatert til forandringer i samfunnet.

Forbrukerne i fokus

Matbransjen i Norge har høy lanseringsrate på produkter som ligner produkter som allerede er i markedet. Dette er et bra konkurransefortrinn, men klarer ikke å fange opp grunnleggende skift/endringer i forbruksvaner. I prosesser der man ønsker å ha høyere innovasjonsgrad i sluttproduktene blir kunnskap om marked og forbrukere helt sentralt.

Det er i ny innsikt fra kunnskap fremskaffet gjennom forbrukerdrevet innovasjon hvor de store nye mulighetene ligger. Men dette er vanskeligere prosesser å drive for bedriftene. Derfor er vårt fokus å ta fram arbeidsmåter, verktøy og metoder som kan hjelpe i slike innovasjonsprosesser.

Suksesskriterier for åpen innovasjon

Matnæringens sammensetning av mange små og mellomstore bedrifter gjør det nødvendig å fremskaffe arenaer for felles problemløsning og innovasjon. Et satsingsområde for våre forskere er å kartlegge hvordan man best gjennomfører åpen innovasjon. Dette gjør vi gjennom blant annet å analysere og undersøke ulike måter å iscenesette matinnovasjon.

Vi har blant annet gått gjennom 102 produktutviklingsnettverk for matnæringen, gjennomført av Nofima. Av studiene ser vi at den viktigste faktoren for å lykkes med nettverk er kompetanseoverføring.  Andre faktorer, som organisering, struktur, ledelse og team-ånd er først og fremst viktige fordi de kan påvirke graden av kompetanseoverføring.

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter