Merking av mat er et omfattende område. Det stilles en rekke absolutte krav fra sentralt hold. Våre forskere gjennomfører undersøkelser for å få svar på hvordan forbrukerne ønsker at matens merkes, og de har blant annet funnet ut at forbrukere foretrekker ord som er naturlige for dem.

Kommunikasjon om mat

Det skal være enkelt å se hvor maten kommer fra og hvorvidt den er sunn. I tillegg er kommunikasjon særdeles viktig ved matkriser. Vi kan gi nyttige innspill til hvilke hensyn matprodusenter må ta.

Kontaktperson
Portrettbilde av Valérie Lengard Almli
Valérie Lengard Almli

Seniorforsker
Tlf.: +47 911 66 405
valerie.lengard@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Øydis Ueland
Øydis Ueland

Seniorforsker
Tlf.: +47 996 07 621
oydis.ueland@nofima.no

Vi tilbyr
  • Kartlegging av forbrukeraksept og tillit
  • Råd til matprodusenter og myndigheter rundt hvordan forbrukere opplever ulike former for matmerking
  • Hjelp rundt kommunikasjon ved matkriser.

Nofima har solid kompetanse rundt kartlegging av forbrukeraksept og tillit med tanke på blant annet helsepåstander og opprinnelsessted. Vi kan i tillegg til nyttige innspill til matprodusenter, også gi myndighetene en forståelse av hvordan man må tenke for å sikre seg at forbrukere oppfatter det som står, og ikke misforstår slik at det kan oppstå uheldige situasjoner.

Verdt å vite om merking av mat

Merking av mat er et omfattende område. Det stilles en rekke absolutte krav fra sentralt hold, for eksempel til informasjon om vekt, holdbarhetsdato, ingredienser, kontakt og tilbereding. Det er interessant å merke seg at norske forbrukere har svært høy tiltro til myndighetene når det gjelder både merking av mat og håndtering av matskandaler.

Våre forskere gjennomfører undersøkelser for å få svar på hvordan forbrukerne ønsker at matens merkes, og de har blant annet funnet ut at forbrukere foretrekker ord som er naturlige for dem. En konsekvens av dette er at forbrukere som får informasjon om helseeffektene i en matvare rett og slett opplever matvaren som mindre naturlig – og dermed mindre sunn – enn produkter uten slike helsepåstander. Unntaket er produkter som er tilsatt Omega-3. Produkter med Omega-3 oppfattes som sunne nesten uansett hva slags produkt det er.

Kommunikasjon ved matkriser

Når matkriser, som for eksempel større utbrudd av matbåren sykdom, oppstår, er kommunikasjon med forbrukerne en av de viktigste faktorene for effektiv kontroll og håndtering.

Våre forskere jobber med å utarbeide retningslinjer for best mulig risikokommunikasjon under matkriser.

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Prosjekter