Nofimas sensoriske dommer kan brukes som et objektivt måleinstrument for både sensoriske egenskaper og metthet.

Sensorikk, forbruker og innovasjon

For å lykkes med matinnovasjon, må du vite hva forbrukerne vil ha. Våre forbrukerforskere søker svar med utgangspunkt i sensorisk oppfattelse av mat, altså hvordan våre sanser oppfatter maten.

Kontaktperson
Portrettbilde av Margrethe Hersleth
Margrethe Hersleth

Forskningssjef
Tlf.: +47 901 89 021
margrethe.hersleth@nofima.no

Vi tilbyr:
  • Hjelp til målrettet matinnovasjon.
  • Kunnskap om forbrukerpreferanser
  • Metoder for å generere forbrukerinnsikt, og forene forbrukerinnsikt med sensorisk kunnskap.
  • Analyseoppdrag med bruk av Nofimas godt trenede dommere i sensorisk laboratorium.
  • Råd og opplæring for sensoriske panel, panelledelse og bruk av aktuell programvare
  • PanelCheck: programvare for å teste og vedlikeholde sensoriske panel
  • ConsumerCheck: programvare for å kartlegge sammenhenger mellom forbrukerpreferanser og sensoriske egenskaper.

Det er flere faktorer som påvirker forbrukernes valg. Det kan være knyttet til selve produktet eller måltidet, til forbrukerne, til situasjonen eller omgivelsene rundt. Vi legger vekt på å bidra til mer målrettet innovasjon ved å undersøke hvordan matopplevelser påvirkes av disse faktorene.

Må forstå mekanismer for å lykkes med matinnovasjon

Å lansere en helt ny matrett er ikke lett. Forbrukerne er ofte mer skeptiske til matinnovasjoner enn til andre typer produktinnovasjoner. Dette kan forklares med at maten skal inn i kroppen vår. Vi må spise for å overleve, men å spise kan få helsemessige følger.  Å forstå disse mekanismene knyttet til matopplevelsen er viktig for å lykkes med matinnovasjoner. Vi forsker på forbrukeradferd knyttet til matinnovasjoner, samt utvikler metodikk for å generere forbrukerinnsikt på en rask og effektiv måte.

Vi har internasjonal spisskompetanse på å forstå forbrukerens opplevelse og sensoriske oppfattelse av mat i ulike situasjoner. Denne forbrukerforståelsen er spesielt viktig for å imøtekomme en økende etterspørsel etter mer helseriktig mat. Et eksempel: Ved reduksjon av salt og/eller fett i maten er det nødvendig å analysere sensoriske effekter i produktene. Det kan være aktuelt å endre resepter for å kompensere for endringer i smak. I så fall er det viktig å måle eventuelle endringer i forbrukerpreferanser. Det vil også være aktuelt å måle forbrukernes holdninger til ulike former for produktinformasjon for å oppnå kunnskap om hvordan matprodusenten kan presentere sunne produkter på best mulig måte.

Kombinerer kompetanse fra ulike fagområder

For å forstå forbrukere benytter vi en tverrfaglig innfallsvinkel. Forskning og kunnskap fra flere forskjellige vitenskapelige områder, som næringsmiddelteknologi, ernæring, sensorikk, forbrukerforståelse og -innsikt, kobles sammen ved hjelp av statistiske metoder.

Vi har kompetanse innenfor alle disse områdene. I tillegg har vi kompetanse på å utvikle og skreddersy målemetoder og statistiske modeller for så vel forbrukertester som sensoriske undersøkelser. Våre forskere har blant annet utviklet programvarene PanelCheck – metoder for å teste og vedlikeholde sensoriske panel og ConsumerCheck, som gir matprodusenter mulighet til å forstå sammenhengene mellom forbrukerpreferanser og sensoriske egenskaper.

Vårt sensoriske panel består av ti profesjonelle smaksdommere og hevder seg internasjonalt i toppen. Panelet er pionerer innen sensorikk, og dommerne har i snitt tolv års ansiennitet.

Målgrupper

Ulike grupper av forbrukere har ulik identitet, ulike holdninger og ulike preferanser. Det gjør at de forholder seg til mat på forskjellige måter. Dermed vil det være variasjoner i hva det er viktig å fremheve for den enkelte målgruppe.

I Nofima legger vi spesielt vekt på segmentene barn, unge og eldre når det gjelder å utvikle helseriktige produkter. Både fordi de har spesielle ernæringsmessige behov og fordi de er vanskeligere å tilfredsstille sensorisk.

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Prosjekter