Nofimas sensoriske dommer kan brukes som et objektivt måleinstrument for både sensoriske egenskaper og metthet.

Sensorikk, forbruker og innovasjon

Smak og matopplevelse er avgjørende for forbrukernes valg av mat. Vi forsker på smaksopplevelse, forbrukeratferd og innovasjonsprosesser. Målet er å øke verdiskaping til matprodusentene og å bidra til et sunt og bærekraftig samfunn.

Vi tilbyr

 • Fasilitering av innovasjonsprosesser (gjennom «Design Thinking», åpen innovasjon, fremtidsbilder og scenarioer)
 • Analyseoppdrag med bruk av Nofimas trenede dommere i sensorisk laboratorium
 • Råd og opplæring for sensoriske panel, panelledelse og bruk av aktuell programvare
 • Statistisk programvare PanelCheck (for analyse av sensoriske data) og ConsumerCheck (for analyse av forbrukerdata) med tilhørende kompetanse i bruk og tolkning av resultater

Noen resultater

 • Kunnskap om forbrukerdrevet matinnovasjon
 • Kunnskap om tverrfaglig samarbeid i forsknings- og innovasjonsprosjekter
 • Kunnskap om forbrukeres preferanser for mat og deres holdninger til mat
 • Metoder for å generere forbrukerinnsikt, og forene forbrukerinnsikt med sensorisk kunnskap
 • Utvikling av de statistiske programvarene PanelCheck og ConsumerCheck

For å kunne løse større samfunnsutfordringer knyttet til mat og helse er det behov for innovasjoner basert på kunnskap om smaksopplevelse og forbrukere, samt samarbeid på tvers av både fag og aktører i matmarkedet.

Forståelse av forbrukeres matopplevelse og behov er nødvendig for utvikling av produkter og konsepter som treffer i markedet.

Sensorikk

Sensorikk er læren om våre sansers oppfattelse av stimuli gjennom syn, lukt, smak, berøring eller hørsel. Basert på vår kunnskap på dette fagfeltet kan vi på systematisk og vitenskapelig vis forstå hva som skal til for å skape produkter som forbrukeren vil ha.

Selv om instrumentelle og kjemiske målemetoder kan gi informasjon om egenskaper ved mat, er det bare ved bruk av de menneskelige sansene vi kan forstå den totale sensoriske opplevelsen.

Vi tilbyr sensorisk analyse ved hjelp av et profesjonelt dommerpanel som måler spisekvalitet på mat. Denne sensoriske informasjonen tilfører en ekstra dimensjon i produktutvikling, kvalitetskontroll og forskning på mat.

Forbrukerforståelse

Et bærekraftig kosthold forutsetter kunnskap om forbrukere, deres demografi, livssituasjon, holdninger og verdier. Sammen med kunnskap om sensorisk persepsjon og matopplevelse kan slik kunnskap danne et grunnlag for sunne matvalg.

Vi tilbyr forskningsbasert kunnskap om forbrukeres behov, matvalg og deres holdninger til mat. Vi har også omfattende kompetanse innen statistiske metoder som gir økt forbrukerinnsikt i individuelle forbrukerbehov.

To forbrukergrupper er spesielt aktuelle i vår forskning, nemlig barn og eldre. Ettersom spisevaner etableres i tidlig alder er mekanismer som påvirker utvikling av preferanser hos barn et sentralt forskningsfelt. Et annet viktig forskingsfelt for oss er også hvordan mat og måltider kan tilpasses ulike behov hos eldre forbrukere.

Innovasjon

En innovasjon kan være en ny vare, tjeneste, anvendelse, produksjonsprosess, eller organisasjonsform som tas i bruk for å skape samfunnsmessige økonomiske verdier.

Vårt retter oppmerksomheten mot å bistå med arbeidsmåter, verktøy og metoder som fremmer innovasjonsprosesser. Vi fasiliteter og forsker på innovasjonsprosesser på tvers av faglige disipliner og mellom aktører fra forskning, industri og det offentlige.

For å identifisere nye behov er det viktig å skape innsikter i markedet og hos forbrukere. Dette, sammen med aktiv involvering av (for)brukere i innovasjonsprosesser fører til økt treffsikkerhet og innovasjonspotensiale.

Et satsingsområde for våre forskere er å kartlegge hvordan man best gjennomfører åpen innovasjon. Vi forsker også for å forstå rollen til små bedrifter i innovasjoner i den norske matbransjen og hvordan de store kan lære fra de små. Vi bruker «Design Thinking» for å fasilitere innovasjonsløp og tilpasser metodikken til ulike behov og samarbeidsformer.

Et annet viktig tema er å studere i hvilken grad en bærekraftige matindustri krever nye fremgangsmåter og samarbeidsformer i innovasjonsarbeidet.

Les mer om:

Næringsnytte

Noen resultater fra forskningsprosjekter innen sensorikk, forbruker og innovasjon.

Tekstur som kur for overspising

2019

Å forandre teksturen til godt likt mat kan gjøre at folk spiser mindre. Med denne kunnskapen kan matprodusenter bidra til å forhindre overspising.

 

Norsk mat til nye høyder

2019

Nofima har mål om å bringe norsk matproduksjon et godt skritt videre med tanke på sunnhet, smak, bærekraft, trygghet og kvalitet.

 

Kålvekster for enhver smak

2019

Folk vet at grønnsaker og kål er sunt. Men hvorfor har ikke kålvekster hatt samme salgsøkning som løk, tomat og gulrot?

 

Lokalmatens primus motor

2018

På Løten ligger gården Bakken Øvre. Her holder familien Kildahl hus. Både familien og gården er sentrale i utvikling av lokalmat i Norge.

 

Sunnere brød med mindre salt

2018

Mindre salt er viktig for folkehelsen. Spesielt i matvarer det spises mye av. I Nofima jobber forskere med å redusere saltinnholdet i brød.

 

Hvorfor ikke vegetar?

2018

Hvilke ønsker og hvilke holdninger har norske forbrukere til vegetarmat? Det skal Nofima-forskere finne ut med bruk av kreativitet.

 

Flere eksempler finner du under Næringsnytte

Relatert innhold

 • Verdt å vite
 • Nyheter
 • Prosjekter