Ved å måle for eksempel vann- eller fettinnhold direkte i produksjonsprosessen kan kvaliteten styres bedre og produsentene kan fjerne produktvariasjon.

Hurtige målinger av matkvalitet

Matvarens kvalitet måles stadig oftere automatisk, direkte på produksjonslinja. Nofimas fagfolk har inngående kunnskap om hurtige målinger av matkvalitet.

Kontaktperson
Portrettbilde av Jens Petter Wold
Jens Petter Wold

Seniorforsker
Tlf.: +47 959 79 749
jens.petter.wold@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Nils Kristian Afseth
Kontaktperson
Portrettbilde av Karsten Heia
Karsten Heia

Seniorforsker
Tlf.: +47 412 12 127
karsten.heia@nofima.no

Vi tilbyr:
  • Effektivisering i produksjonen
  • On-line målinger i produksjonen knyttet til kvalitet og kvalitetsfeil
  • Online-måling av fett, fettoksidasjon og fettsyresammensetning
  • Online-måling av proteinkvalitet og funksjonalitet.
STRATEGISK FORSKNINGSPROGRAM

Dette forskningsområdet har en tett kobling til det strategiske programmet Spektralavbildning av matkvalitet

Vi utvikler hurtige, pålitelige og ikke-destruktive målemetoder som kan forenkle hverdagen til norsk næringsmiddel- og fiskeindustri. Matvarene kan måles direkte på produksjonslinja eller i umiddelbar nærhet av den.  Mange parametere kan måles samtidig, for eksempel bindevev, fett og fettsammensetning, vann, protein, karbohydrater, farge og ferskhet. Dette gir unike muligheter for dokumentasjon, kvalitetssortering- og styring for optimal råvareutnyttelse.

Spektroskopiske instrumenter kan måle både to og i enkelte tilfeller tre dimensjoner, som gir muligheter for detaljert prosess- og produktanalyse. Instrumentene forbedres kontinuerlig med høyere hastighet, større nøyaktighet, følsomhet og spesifisitet. Dette gjør oss nå i stand til å måle molekylstrukturer og bestanddeler som inntil nylig ikke var mulig å måle uten en tidkrevende kjemisk analyse.

Våre forskere utvikler, tilpasser og tester spektroskopiske teknikker for bruk på problemstillinger relatert til matkvalitet, prosessoptimalisering, råvare- og produktdokumentasjon, strukturforståelse og molekylære interaksjoner. Siden teknikkene gir raske svar blir de også i økende grad benyttet til prosessutvikling.

Nofima har kompetanse og erfaring med et bredt spekter av spektroskopiteknikker:

NIR og VIS-spektroskopi
NIR (nær infrarød) og VIS (synlig) spektroskopi er teknikker der lys sendes gjennom en matvare for å måle hvor mye lys som absorberes på ulike bølgelengder. Dette er raske målemetoder som egner seg til å måle ulike egenskaper i mat, slik som fett, vann, protein, karbohydrater og pigmenter.

NIR er den mest utbredte on- og at-lineteknikken i fôr- og matindustri. Nofima har utviklet flere måleinstrumenter og målemetoder som brukes blant annet til å bestemme ferskhet, blodinnhold i fersk og røkt fiskefilet, vanninnhold i klippfisk, fett, karbohydrater og pigment i hel laks, fett og vann i hele kjøttstykker, akrylamiddannelse i potetchips og helsekomponenter i bygg.

Fluorescensspektroskopi
Fluorescens er en meget følsom spektroskopisk metode som kan brukes analytisk på lab eller også on-line i prosess. Den går ut på å belyse med ultrafiolett (UV) lys slik at en del molekyler fluorescerer. Målinger kan gjøres på væsker og direkte på matvarer, også matvarer som er lysfølsomme. Metoden kan for eksempel brukes til å måle bindevev i kjøtt, riboflavin (vitamin B₂) i meieriprodukter og oksidasjon (harskning) på produkter som fisk, kjøtt og ost i løpet av få sekunder.

FT-IR (Fourier-transform) infrarød spektroskopi
FT-IR har vært brukt til å analysere biologisk materiale siden 1980-tallet. Teknikken er enkel å bruke, rask og kostnadseffektiv. I Nofima har forskere jobbet med utviklingen av FT-IR som et raskt screeningverktøy for dokumentasjon av blant annet fett- og proteinsammensetning i melk, karbohydratprofiler i juice, samt til overvåkning av mikrobiell fettproduksjon og enzymatisk nedbrytning av proteiner. Metodikken brukes også for rask karakterisering av mikroorganismer, og for å studere endringer i proteinenes struktur i muskelvev og hvordan denne strukturen påvirker vannets mobilitet under ulike prosessbetingelser.

Raman-spektroskopi
Raman er beslektet med NIR, VIS og fluorescens, men kan måle andre forbindelser og gir muligheter for fleksibel prøvetaking både på faste og flytende produkter. Hos Nofima brukes Raman hovedsakelig til detaljerte strukturstudier av forskjellige typer molekyler. Rask karakterisering av fettsyresammensetningen i mat, som for eksempel av parametere relatert til umettethet, er én interessant mulighet.

Avbildende spektroskopi
Med denne metoden lages bilder av en matvare der hvert punkt (piksel) i bildet presenteres som et lysspekter. Ut fra dette kan man lage et todimensjonalt kart som gir informasjon om en rekke produktegenskaper. Avbildende spektroskopi kan brukes til å måle mange kjemiske og fysiske komponenter samtidig, en slags «fingerprinting». Nofima har vært med på å utvikle et høyoppløselig online instrument som kan brukes på vanlig transportbandhastighet samt TOMRA sitt Qvision on-line system som benytter hyperspektral avbildning for synlig og NIR (nær infrarødt) lys.

Fargemåling
Nofima har bygd opp et online system for fargemåling som baserer seg på bruk av diffus belysning, et fargelinjekamera og et transportband. Systemet er utviklet for automatisk påvisning av   fangstskader på fisk og kan også dokumentere produktfarge.

Røntgen
Nofima har bidratt til industrielle løsninger innen bruk av røntgenteknologi og analyse av røntgenbilder fra næringsmiddelproduksjon. Vi har blant annet utviklet kommersielt produksjonsutstyr (SensorX) for å påvise tykkfiskbein i fiskefilet og bein i kyllingfilet.

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Prosjekter