Forskere ved avdelingen har jobbet mye med å få fram nye oppdrettsarter, som blant annet torsk, kveite, røye, kongekrabbe og kråkeboller (foto: Lars-Åke Andersen/Nofima).
Forskere ved avdelingen har jobbet mye med å få fram nye oppdrettsarter, som blant annet torsk, kveite, røye, kongekrabbe og kråkeboller (foto: Lars-Åke Andersen/Nofima).

Produksjonsbiologi

Avdelingen jobber med sentrale utfordringer i havbruksnæringen, blant annet lakselus, rømming, dyrevelferd, bærekraft og produksjonsoptimalisering.

Kontaktperson
Portrettbilde av Hilde Toften
Hilde Toften

Forskningssjef
Tlf.: +47 917 91 424
hilde.toften@nofima.no

Nofima tilbyr:
  • Engasjerte og dyktige forskere og medarbeidere
  • Gode fasiliteter for eksperimentelle studier, både i merder, resirkuleringsanlegg, gjennomstrømningsanlegg og andre spesiallaboratorier
  • Studier på oppdrettsanlegg og i felt
  • Testing av nytt utstyr og ny teknologi
  • Biologisk dokumentasjon basert på et vidt spekter av utstyr og metoder for å analysere fiskens fysiologi, adferd og velferd, samt molekylærgenetiske og histologiske metoder.

Forskerne jobber bredt med problemstillinger som er viktige for havbruks- og fiskerinæringen, både anvendt og grunnleggende forskning.

Noe av det mest grunnleggende er arbeidet med steril fisk, hvor vi utvikler og benytter avanserte biologiske metoder for å sterilisere fisk. Det kreves mye forskning i dybden for å komme opp med løsninger som vil fungere på sikt. Akkurat nå har vi fokus på laks, men dette er aktuelt for alle arter vi jobber med.

Anvendt forskning

Vi jobber tett med industrien for å løse deres utfordringer, blant annet innen nye produksjonsformer og teknologier innen oppdrettsnæringen.

Mange selskaper ønsker å dokumentere at nye teknologiske løsninger fungerer optimalt og tar hensyn til fiskens velferd. Dette gjelder blant annet resirkuleringsanlegg og semi-lukkede anlegg i sjø, anleggsutstyr og diverse måleutstyr.

Vi jobber også tett med næringen for å optimalisere fôrkonsepter og fôring i sjø, og for å forstå hvordan det omkringliggende miljøet påvirkes av oppdrettsvirksomheten.

Nofima har seks FoU-tillatelser som forskere bruker aktivt for å få frem ny kunnskap som kan bidra til å kunne korte ned produksjonstiden i sjø, øke slakteutbyttet og få ny og viktig kunnskap om bærekraft av marine oljer. Sistnevnte gjør vi blant annet ved å studere fettakkumulering i ulike deler av laksen gjennom produksjonssyklusen i sjø.

Nye arter

Forskere ved avdelingen har jobbet mye med å få fram nye oppdrettsarter, som blant annet torsk, kveite, røye, kongekrabbe og kråkeboller.

Mange biologiske utfordringer er løst og forskernes lange erfaring fra dette arbeidet kommer nå til nytte i arbeidet med å få til oppdrett av rensefisk som leppefisk og rognkjeks. Rensefisk brukes for å redusere luseplagene i laksmerdene, og dermed redusere behovet for kjemisk avlusing.

Dette er noe av det vi har oppnådd.

Torskeavlsanlegget

Avdelingen har ansvaret for Senter for marin akvakultur, som ligger like utenfor Tromsø. Senteret med tilhørende sjøanlegg er designet for avl på torsk gjennom det nasjonale torskeavlsprogrammet, men tilbyr også utmerkede fasiliteter for andre typer forsøk med torsk og andre marine arter. .

Forskerne har nå fått frem 3. generasjon oppdrettstorsk som vokser rundt 30 prosent raskere enn vill torsk og har minimalt med deformiteter.

Arbeidet ved dette senteret involverer også forskere fra avdelingene Avl- og genetikk og Fiskehelse.

Gjennom torskeavlsprogrammet og andre prosjekter har Nofima utviklet mye kunnskap om avl, reproduksjon og tidlige livsstadier hos fisk. Kombinert med nye metoder og kunnskap innen molekylærbiologi gir dette oss viktig basiskunnskap for å kunne løse mange av framtidens utfordringer.

Velferd og deformiteter

Forskere i Nofima var blant pionerene som satte fiskevelferd på agendaen på 1990-tallet. Vi har bidratt til å utvikle nye metoder for å forstå og vurdere ulike arters velferd.

Forskning utført ved Nofima har bidratt mye til å redusere omfanget av deformiteter i oppdrettsnæringen.

Kunstig agn

Forskere i avdelingen har utviklet en ny type agn for bruk i fritidsfiske og linefiske. Forskningen viser at 60 gram av dette produktet har samme effekt som ett kilo sild brukt som agn, noe som kan skape et mer bærekraftig fiske.

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Prosjekter
  • Forskningsanlegg
Havbruksstasjonen i Tromsø ligger i Kårvik på Ringvassøy.
 
Havbruksstasjonen i Tromsø

Vi har forsøksfasiliteter til å gjennomføre alle typer forsøk på fisk og skalldyr gjennom vårt eierskap i Havbruksstasjonen i Tromsø.


 
Senter for marin akvakultur

Senteret med tilhørende sjøanlegg er designet for avl på torsk, men tilbyr også utmerkede fasiliteter for andre typer forsøk med torsk og andre marine arter.


Forskningsstasjonen ligger sentralt i Midt-Norge, ved tyngdepunktet av norsk lakseproduksjon. Foto: Kjell Merok / Nofima
 
Forskningsstasjon for bærekraftig akvakultur, Sunndalsøra

På dette landbaserte forskningsanlegget med ferskvann, sjøvann og resirkulert vann, kan vi gjøre biologiske og teknologiske forsøk innen hele verdikjeden i havbruk.