Forskerne Kathryn Donnelly, Petter Olsen og Kine Mari Karlsen har utviklet en europeisk "god praksis"-standard for å måle bærekraft i fiskerinæringen.
Forskerne Kathryn Donnelly, Petter Olsen og Kine Mari Karlsen har utviklet en europeisk "god praksis"-standard for å måle bærekraft i fiskerinæringen. Foto: Lars Åke Andersen/Nofima

Sporbarhet

Hvor kommer matvaren fra? Informasjon om maten er interessant for både forbrukere og innkjøpere. Nofimas fagmiljø er ledende innen sporbarhet av mat, og jobber med å kartlegge prosesser og utvikle metoder og standarder.

Kontaktperson
Portrettbilde av Petter Olsen
Petter Olsen

Seniorforsker
Tlf.: +47 906 98 303
petter.olsen@nofima.no

Vi tilbyr:
  • Rådgiving om sporbarhet, informasjonslogistikk og miljøregnskap
  • Kartlegging av prosesser i matproduksjon, analyse av informasjonstap
  • Analyse av kost/nytte ved innføring av sporbarhetssystemer
  • Utvikling av verktøy, metoder og standarder på disse områdene

En matvare har som oftest vært innom mange ulike stoppesteder før den kommer i butikken. Råvaren blir høstet, bearbeidet, pakket og transportert.

Informasjon om hva som er gjort med matvaren underveis er nyttig for både innkjøpere og forbrukere.

Standardisering

For at ikke informasjon skal gå tapt i løpet av prosessen fra råvare til ferdig matvare, er det viktig å bruke standarder til å registrere informasjon. En standard gjør det enklere å utveksle meldinger (gjerne elektronisk), og sikrer riktig oppfatning av ordene som brukes.

Nofima har en sentral rolle i det internasjonale arbeidet på dette området. Arbeidet med å utvikle ISO-standarder for sporbarhet av sjømat (ISO 12875 og ISO 12877) ble ledet av vår faggruppe for sporbarhet. En utvidet versjon av disse brukes også i en rekke andre matvaresektorer.

Prosesskartlegging og kost/nytte-analyser

Skal sporbarhetssystemene fungere i hele verdikjeden, fra råstoff til ferdig produkt, bør de samme rutinene følges på alle steder matvaren er innom.

Nofima bistår industrien med anbefalinger og råd i forbindelse med dette. Vi har utviklet og tilpasset metoder både for å kartlegge prosesser i industrien og for å analysere kostnader og nytteverdi i forbindelse med innføring av sporbarhetssystemer.

Bærekraft og miljøregnskap

En av de viktigste motivasjonene for å innføre bedre sporbarhetssystemer er behovet for å dokumentere bærekraftig produksjon, både miljømessig, økonomisk og sosial. Om en skal beregne miljøpåvirkning for et produkt trengs omfattende og systematiske registreringer i hele verdikjeden.

Nofima har en sentral rolle i nasjonale og internasjonale prosjekter der sporbarhet bidrar til dokumentasjon av klima- og miljøregnskap, og Nofima har utarbeidet en miljøkalkulator som brukes i fiskeindustrien til dette formålet.

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Prosjekter