Høy kunnskap om fett og matkvalitet er viktig for å kunne utvikle gode, sunne og holdbare produkter.

Fett, fettløselige stoffer og matkvalitet

Fett er en av matens hovedkomponenter og har stor betydning for matens kvalitet. Både smak, konsistens, holdbarhet og matens næringsverdi er avhengig av fettets sammensetning og stabilitet.

Kontaktperson
Portrettbilde av John-Erik Haugen
John-Erik Haugen

Seniorforsker
Tlf.: +47 64 97 04 44
john-erik.haugen@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Astrid Nilsson
Astrid Nilsson

Seniorforsker
Tlf.: +47 901 27 672
astrid.nilsson@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Bente Kirkhus
Bente Kirkhus

Seniorforsker
Tlf.: +47 900 36 851
bente.kirkhus@nofima.no

Strategisk forskningsprogram

Dette forskningsområdet har en tett kobling til det strategiske programmet Mat for bedre helse – Bioaktive lipider.

Kunnskap om kvalitet, mengde og sammensetning av fett og fettløselige stoffer i ulike råvarer og hvordan disse påvirkes under prosessering og lagring er en viktig forutsetning for å kunne ivareta matkvalitet. Høy kunnskap om fett og matkvalitet er derfor viktig for å kunne utvikle gode, sunne og holdbare produkter.

Våre forskere har vært med på å utvikle:

 • Optimale råvarer for fettholdige produkter
 • Optimaliserte prosesser for fettholdige produkter
 • Økt holdbarhet i fettholdige produkter ved riktig bruk av antioksidanter og optimal emballering
 • Helsefremmende produkter med optimal fettsammensetning
 • Nye matoljer basert på norske oljevekster
 • Nye emulsjonsbaserte produkter.

Vi tilbyr:

 • Bistand til å løse utfordringer relatert til fett i mat
 • Sensorisk og kjemisk analyse av fett- og oljekvalitet
 • Kjemisk forståelse av lukt og smak
 • Essensiell kunnskap om fett og fettløselige stoffer for utvikling av gode og sunne oksidasjonsstabile produkter
 • In vitro modeller for studier av fordøyelse, biotilgjengelighet og bioaktivitet av fettløselige stoffer
 • Industrirelevant prosessutstyr i næringsmiddelgodkjente prosesshaller

 

Les mer om:

Relatert innhold

 • Nyheter
 • Prosjekter