For å produsere sunne og smakfulle matprodukter er det nødvendig å ha forskningsbasert kunnskap om hvordan protein, karbohydrat og fett, samt vitaminer, mineraler, fibre, plantestoffer og vann påvirker matens kvalitet.

Mat og helse

Våre forskere hjelper matprodusenter å utvikle mat for bedre helse. Det kan dreie seg om nye produkter, forbedrede produksjonsmetoder, riktig emballering, lagringsbetingelser og tilberedning.

Kontaktperson
Portrettbilde av Kristin Hollung
Kristin Hollung

Forskningssjef
Tlf.: +47 959 70 682
kristin.hollung@nofima.no

Vi tilbyr:
  • Utvikling av sunne matvarer og måltider.
  • Studier av faktorer som kan påvirke matens helsemessig kvalitet.
  • Kunnskap om prosesseringsmetoder for optimal matkvalitet.

Kvaliteten på maten styres av mange ulike innholdsstoffer. Disse påvirker hverandre under prosess, lagring, tilberedning og fordøyelse. Nofima forsker på hvordan de helserelaterte innholdsstoffene ivaretas i og gjennom hele verdikjeden. Denne kunnskapen er nødvendig for å kunne produsere matvarer som er sunne og smakfulle når de skal spises.

Våre forskere deltar både nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter. Vi er en brobygger mellom myndighetene, kompetansemiljøene i inn- og utland, matbransjen, handelen og forbrukerne.

Mange påvirkningsfaktorer

Den enkelte matvares helsemessige kvalitet er et resultat av mange ulike faktorer. For frukt kan det være for eksempel sort, klima, høsting og ikke minst valg av prosesseringsmetoder, som kutting, kjøling, frysing, oppvarming, tørking, pakking, lagring og tilberedning.

Vår forskning på et bredt spekter av råvarer viser hvordan de ulike faktorene påvirker kvaliteten og næringsinnholdet.

Vi vet for eksempel at:
– For jordbærsyltetøy er sorter og lagringsforhold viktig for nivået av polyfenoler.
– For brokkoli er dyrking i kjølig klima gunstig for både smak, utseende og C-vitamininnhold.
– For byggkorn har genetikk, klima og prosessering betydning for stivelse- og fiberkvalitet.
– For oljer kan harskning minimeres ved hjelp av ulike prosesser og emballering.

Måltiders betydning

I Nofima forsker vi på måltidets betydning for helsa. Vi bruker celler fra mennesker og fordøyelsesmodeller til å studere hvordan blant annet ulike sorter og ulike prosesseringsmetoder påvirker den biologiske aktiviteten i maten.

Studiene våre viser at det er klare sammenhenger mellom fordøyelse, tarmflora og livsstilsykdommer, og at sammensetningen av et måltid påvirker fordøyelsen og tarmfloraen.
Et eksempel: Å spise laks, brokkoli og bygg sammen gjør at fettet fordøyes langsommere enn hvis laksen spises alene. Denne kunnskapen kan brukes til å utvikle nye sammensatte matprodukter som øker metthetsfølelsen.

Utvikler metodeplattform for økt forståelse

Nye analysemetoder – såkalte omics-metoder – sikter mot fullstendige analyser av biologiske system.
Våre forskere har etablert en metabolomics metodeplattform for nærings- og plantestoffer. Denne plattformen gir oss detaljert og ny kunnskap om hvordan maten vi spiser påvirkes av dyrking og prosessering. Dette er viktig kompetanse som kan gi matbransjen bedre grunnlag for utvikling av sunne produkter.

Les mer om:

Relatert innhold

  • Prosjekter