Markedsstrategi

Norsk sjømat har unike egenskaper som bransjen kan bruke i sin markedsføring. Vår forskning hjelper norske sjømatbedrifter til å identifisere og utnytte disse mulighetene i markedene.

Kontaktperson
Portrettbilde av Geir Sogn-Grundvåg
Geir Sogn-Grundvåg

Seniorforsker
Tlf.: +47 470 29 204
geir.sogn-grundvag@nofima.no

Vi tilbyr
  • Bransjestrategi
  • Rådgiving om bærekraftmerking
  • Markedskunnskap
  • Forbrukerstudier
  • Produkttesting

Forskere ved Nofima studerer ulike strategier for markedsføring av sjømat. Vi fremskaffer kunnskap om hvordan bedrifter vurderer markeder, og hvordan de tilpasser seg strukturelle forhold og krav fra både forbrukere og industrielle kunder.

Vi undersøker også hvordan norske sjømatprodukter kan skille seg ut i mengden på en lønnsom måte, og hvilke strategier bedriften bør velge for å oppnå dette. På bakgrunn av våre funn gir vi bransjen råd om ulike strategier.

Strategier for markedsføring

Vi skaffer kunnskap om hvordan de unike egenskapene til norsk sjømat kan utnyttes, slik at bedriftene kan oppnå konkurransefortrinn og god lønnsomhet. Vi har lang erfaring i å studere effekten av virkemidlene pris, produkt, distribusjon og kommunikasjon, og gir råd om strategivalg.

På oppdrag fra bransjen har vi blant annet undersøkt mulighetene for salg av rå sjømat i Norge, samt mulige differensieringsstrategier for hvitfisk. Våre undersøkelser viser for eksempel at britiske kunder er villige til å betale opp mot 22 % ekstra for en pakning fryst torsk eller hyse når produktene er merket med «krokfanget». Merket «islandsk» gir også prisgevinst og det er store prisforskjeller mellom supermarkedkjedene.

Nofima har siden 2009 forsket på det brasilianske markedet for klippfisk og sild. For klippfisk har markedet vokst de siste årene uten at den norske eksporten har økt. Vi har studert hvorfor Norge taper markedsandeler og har blant annet avdekket utviklingen mot mer og mer bekvemmelige produkter og økt konkurranse fra land som Kina.

Markedskanaler

For å oppnå konkurransefortrinn må bedriften identifisere og utnytte sine unike egenskaper. Vi hjelper til med å undersøke hvordan man når fram i markedene. Et viktig forhold er valg av markedskanaler frem til sluttbrukeren, enten det nå er supermarkeder, restauranter, annen catering eller annet.

Verdikjede

Nofima leder et nytt og spennende prosjekt på levendelagret torsk (CATCH). Forskerne skal finne ut hvordan verdien av den viktige torskeressursen kan økes gjennom å lagre villfisk levende og slakter den når prisene er gode. Hele verdikjeden undersøkes, fra levendelagring og helt frem til forbrukeren med sterk fokus på kvalitet. Prosjektet gjennomføres i tett samarbeid med næringsaktører og universiteter.

Les mer om:

Relatert innhold